piątek, 30 stycznia 2009

Krasnopol 2009 - 01 - 30 Pisma

Odpowiedz :


Pismo :
Krasnopol 28.01.2009 

Do Pana  Stanisława Tumidajewicza  Kierownika
Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Suwałkach 
ul. Sejneńska 13 
16 - 400 Suwałki

Szanowny Panie 
Stowarzyszenie Krusznia w trosce o poszanowanie krajobrazu kulurowo-przyrodniczego na terenie miasteczka Krasnopol oraz zachodzących zmian urbanistycznych i estetyczno przyrodniczych, zwraca się z prośbą o interwencję w związku z zaistniałym zdarzeniem - wycinką drzew na terenie parku Krasnopolskiego oraz w okolicach Kościoła Katolickiego w Krasnopolu. Masowe  wycinanie gałęzi drzew, nazywane “pracami konserwatorskimi” na terenie parku, doprowadzi do całkowitej dewastacji historycznego parku i zmieni układ przestrzenny miasteczka i parku.

Jednocześnie chcieliśmy zapytać czy obiekt znajdujący się na terenie parku zwany grotą jest historycznie uzasadniony, w obecnej sytuacji dominuje nad parkiem i przesłania front kościoła katolickiego.
Zwracamy się z zapytaniem czy te działania są zgodne z obowiązującym prawem i zwyczajem, czy jest to dopuszczalne. Jednocześnie mając na względzie ochronę drzewostanu jeszcze nie zdewastowanego na terenie Krasnopola prosimy o pomoc i ochronę w granicach prawa.  Prosimy o interwencję i odpowiedz na piśmie.
W załączeniu przesyłamy dokumentację fotograficzną z dnia 22.01.2009 dotyczącą opisywanych wydarzeń.

Z poszanowaniem 
Jerzy Czyżyński 
Prezes Stowarzyszenia Krusznia
Krasnopol I    nr. 41
16- 503 Krasnopol
gmail ; krusznia@gmail.com

Do wiadomości :
Wójta Gminy Krasnopol
Przewodniczący Rady Gminy Krasnopol
Wydział Ochrony Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Brak komentarzy: