piątek, 23 marca 2012

Triangul koło Sztabina

Od 100D3100

Triangul, punkty w terenie, o znanym położeniu, utrwalone przez zakopanie kamiennych płyt, na których ustawia się specjalne słupy. Wyznaczenie i przygotowanie punktów triangulacyjnych stanowi wstępny etap triangulacji.
Wieże triangulacyjne utraciły swoje znaczenie, ponieważ zmieniła się technologia pomiaru osnów podstawowych. Obecnie nowe osnowy zakłada się przede wszystkim technikami satelitarnymi GPS.

Brak komentarzy: