niedziela, 1 marca 2009

cut-off-nie

Analiza odpowiedniości >
(lub analiza korespondencji, ang. correspondence analysis)

Kolumny macierzy mogą reprezentować partie polityczne, wiersze - okręgi wyborcze, a wartości macierzy - liczności głosów w poszczególnych okręgach, oddanych na daną partię. Wynikiem analizy korespondencji będzie uszeregowanie zarówno partii jak i okręgów w pewnej kolejności, której interpretacja należy do badacza. W praktyce może się np. okazać, że uszeregowanie to będzie odpowiadać osi lewica-prawica.

Skalowanie >

Proporcjonalna zmiana wszystkich rozmiarów i jednostek stosowanych do opisu układu fizycznego lub jego modelu matematycznego, w sposób który ma w założeniach zachować ogólny przebieg zachodzących w nim procesów.
Skalowanie w pierwszym sensie stanowi często część analizy wymiarowej. Czasami skalowanie, choć teoretycznie nie powinno, zmienia matematyczną naturę opisu niektórych zjawisk, co może prowadzić do błędów w interpretacji zjawisk opisywanych przez przeskalowany model.
Porównaj renormalizacja

Renormalizacja >

Określenie używane dla nazwania skomplikowanej procedury matematycznej pozwalającej na grupowanie całych zbiorów modeli fizycznych w równoważne sobie klasy.
W ramach takiej procedury, układ fizyczny, opisywany równaniami zawierającymi skomplikowane oddziaływania reprezentowane przez człony nieliniowe, może zostać sklasyfikowany do tej samej klasy, co inny układ, czasem liniowy lub ten sam układ, ale dla innych wartości tzw. stałych sprzężenia, odpowiadających za "siłę" wyrazów nieliniowych. Innymi słowy przechodzimy z jednego modelu o ustalonych wartościach parametrów w równaniach do innego modelu o innych wartościach parametrów. Technika grupy renormalizacji pozwala ocenić, kiedy takie przejście jest właściwe, oraz często pozwala uzyskać znaczne uproszczenie opisu.
Praktyczna realizacja renormalizacji jest różna w różnych dziedzinach fizyki. Wyróżnia się przy tym dwa podejścia: związane z mechaniką statystyczną i związane z teorią pola. Podejście związane z mechaniką statystyczną pozwala uniezależnić opis układu od skali zjawiska co jest owocne w opisie przejść fazowych, natomiast podejście związane z kwantową teoria pola pozwala uniezależnić przewidywania teorii od tzw. cut-off - parametru obcięcia.

Skopiowane ze źródła internetowego
WIKIPEDIA - Wolna Encyklopedia.

-- Powyższy cytat niech pozostanie komentarzem do skali obrażeń Stowarzyszenia Krusznia.

Brak komentarzy: