sobota, 21 marca 2009

eż- oto wnet

 
Posted by Picasa

Bociany przylecą ?

Bocianie ciekawostki
Ostatnie kilka tysięcy lat historii bocianów w Europie
Gdy ustępowało ostatnie zlodowacenie (kilkanaście tysięcy lat temu), w miarę rozszerzania się obszarów dogodnych dla bytowania bociana, gatunek ten rozprzestrzeniał się ku północy z terenu Afryki oraz być może Bałkanów i Półwyspu Iberyjskiego. Tam bowiem przetrwał epokę lodowcową.Kilka tysięcy lat temu, kiedy większą część naszego kontynentu porastały lasy, bocianów zapewne było tu niewiele. Zamieszkiwały błotniste brzegi jezior oraz otwarte tereny zalewanych powodziami łąk i torfowisk w dolinach dużych rzek. Gdy łąki te w naturalny sposób z czasem porastał las, ptaki przenosiły się nad inną łąkę lub nad inną rzekę.Sytuacja zmieniła się, kiedy Europejczycy rozwinęli rolnictwo i by zdobyć nowe grunty pod pastwiska oraz uprawy zaczęli wycinać lasy. Już w starożytnej Grecji i Rzymie bociany zamieszkiwały tereny rolnicze i osiedlały się na miejskich budynkach. W Europie Zachodniej wielkie połacie lasów znikły we wczesnym średniowieczu, a w Polsce pomiędzy 12. a 16. wiekiem (wcześniej na Śląsku i Wielkopolsce, później na północnym-wschodzie kraju). Wraz z powiększaniem się areału tworzonych i użytkowanych przez człowieka łąk i pastwisk rosła liczba bocianów, które chętnie i bez obaw korzystały z coraz to nowych terenów.

Jednak nadszedł czas, gdy zmiany dokonywane przez ludzi w przyrodzie przestały sprzyjać bocianom. Osuszanie wilgotnych łąk, regulacja dużych rzek, ujednolicanie i zubażanie krajobrazu rozległych obszarów rolniczych oraz postępująca urbanizacja pozbawiały bociana dogodnych warunków.
Ostatnie bocianie gniazdo w Wielkiej Brytanii zostało opuszczone już w 1416 (gdy zasiedlanie wschodniej Polski i Litwy dopiero się zaczynało). Bociany przenosiły się więc na wschód. Zresztą ten proces wolno toczy się nadal. Znaczny spadek liczebności bocianów na zachodzie Europy (od atlantyckich wybrzeży Francji po Łabę) rozpoczął się w 19. wieku i nasilił w 20.W ciągu ostatnich stu lat bociany prawie znikły z północnej Francji, Belgii, Holandii, Danii, zachodnich i południowych Niemiec, a w Szwecji i Szwajcarii przez pewien czas zupełnie ich nie było. Obecnie w Holandii jest mniej niż 10 par lęgowych tego gatunku (w 1958 r. było 56 par, a w 1910 około 500), zaś w Danii jest teraz 9 par (w 1890 r. było 4000). Natomiast w ciągu ostatnich dziesięcioleci bociany założyły pierwsze gniazda na północny-wschód od Sankt Petersburga oraz w okolicach Moskwy i Woroneża.
Tomasz Cofta
O bocianie w wierzeniach, kulturze i historii

Brak komentarzy: