czwartek, 26 marca 2009

re+ vita . Rynek ?

Na przykładzie KRASNOPOLA.

Po łacinie re + vita po polsku Rewitalizacja, dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie.
Działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów wiejskich i miejskich.
Celem jest odnalezienie nowego zastosowania dla konkretnego obszaru.

Przykładem w tym przypadku niech będzie - park Krasnopolski.

Co w konsekwencji doprowadzić ma do stanu w którym obszar ten zmieni swoją funkcję.

Przywrócenie - rynku w Krasnopolu.

Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanej przestrzeni.

Tak można: Rozwiązania tych problemów opracowane zostają kompleksowo w tzw. "lokalnych programach rewitalizacji", przygotowywanych przez władze lokalne w oparciu o wytyczne "Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006".

I tak bywa: Istotną sprawą w trakcie realizacji Programów Rewitalizacji jest pozyskanie partnerów społecznych - organizacji pozarządowych realizujących działania należące do sfery społecznej procesu rewitalizacji. Partnerzy tacy poszukiwani są przez podmioty realizujące proces wśród organizacji już istniejących. W przypadku słabości takich na obszarze rewitalizowanym bądź nawet ich braku podejmowane są działania zmierzające do ich kreacji.

Dlaczego tylko Krasnopol ?

Pochodzenie terminu, rewitalizacja.
Rewitalizacja jest terminem pochodzenia medycznego, gdzie oznacza przywracanie sił witalnych ludziom. Można też rewitalizować długowieczne pojazdy np. kolejowe i inne maszyny (czas cyklu życia pudła jest dłuższy niż wartość technologiczna wyposażenia). Termin jest obecnie nadużywany i nazywa się tak każdą większą modernizację.
Posilałem się Wikipedią http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewitalizacja#Linki_zewn.C4.99trzne

Brak komentarzy: