czwartek, 7 lutego 2008

Kwartalnik Jaćwież - czy to czas przeszły.


Zainteresowanie redaktorów „Jaćwieży” skupia się wokół przenikania kultur, narodów, religii, idei małych ojczyzn, tożsamości regionalnej oraz prezentacji terenów przyrodniczych jako przestrzeni kulturowych.
Pismo poświęcone jest kulturze, historii, krajoznawstwu i przyrodzie na obszarze obejmującym historyczną Jaćwież, czyli Suwalszczyznę, Mazury Wschodnie i tereny obecnej Litwy do Niemna. Prezentując wiedzę w wymienionym zakresie tematycznym, zwraca uwagę na wartości i odrębności północno-wschodniej części Polski oraz terenów przygranicznych.

Krążą złe wieści, ukazał się ostatni numer Kwartalnika Jaćwież.
Śmiem twierdzić, powstanie coś nowego na podstawie tego dawnego,ludzie nie odpuszczą
Panie Zbyszku.

Brak komentarzy: