czwartek, 27 września 2007

O Kruszni - słowa.


Krusznia
znaczenie fizyczne : drobny materiał pochodzenia mineralnego.
znaczenie gwarowe : określenie miejsca składowania kamieni polnych zebranych z pól.
występowanie : (krusznie) występują na miedzach w przydomowych sadach pod drzewami.
pochodzenie : kamienie pochodzenia skandynawskiego słowo pochodzenia bałtyckiego odjaćwieskiego .
inne : nazwisko, piec w bani. Co jeszcze ?

Kamień

Nazwa pochodzi od indoeuropejskiego słowa - kamen, starosłowiańskiego - kamy.
Na Kaszubach do dziś używane jest określenie - kam.
kamor,głaz, skała,kamyk,kamuczek,kamyczek,kamuszek,kamiuszek,

W kulturach najstarszych: uważany był za kość Matki-Ziemi(Grecki mit o Pyrrze i Deukalionie. Później przyjęto iż kamienie są poczęte w ziemi, dojrzewają i rosną we wnętrznościach po czym ukazują się na powierzchni, kamienie rodzą się z Ziemi. W Starym Testamencie kamień jest symbolem Boga jako twierdzy i miejsca ucieczki Jego ludu. W Nowym Testamencie kamieniem węgielnym, którym łączy niebo i ziemię, jest nazwany Chrystus. Ten kamień dźwiga budowlę duchową i jest jej zwrotnikiem. Kościół tworzą wszyscy wierni- żywe kamienie, nad którymi góruje św. Piotr czyli Skała, nad którym Chrystus zbudował swój Kościół. Równocześnie w Biblii kamień jest obrazem tego, co pozbawione życia, czucia , jest ciężkie. Kamień może być też jednak bronią przeciwko złu. Alchemicy poszukiwali kamienia filozoficznego, za pomocą którego można przezwyciężyć czas i obowiązujące w nim prawa fizyczne. Obecnie używa sie potocznej nazwy - Krzemowa Dolina w odniesieniu do miejsca powstanie potęgi informatyki oraz internetu.

W kulturze i polszczyźnie ludowej : istnieje przekonanie iż kamień znajduje się na granicy światów poza miejscem zamieszkania człowieka, symbolizuje środek świata i miejsce przejścia z jednego świata(stanu) do drugiego. W kulturach tradycyjnych kamień nie bywał obiektem kultu, był jednak obiektem czci. Cześć oddawano nie kamieniowi jako takiemu, lecz temu, co on wyobrażał - sacrum. Poprzez kamień następowała hierofania i teofania, podobnie jak drzewo kosmiczne. Był on żywy i martwy jednocześnie. Był tym, co otwierało i zamykało oraz oddzielało rzeczywistość. Na słowiańszczyźnie częściej niż gdzie indziej kamień bywa wiązany ze złymi duchami, diabłem. W słowiańskich mitach kosmogonicznych diabeł współdziała z Bogiem w tworzeniu ziemi i kamieni. Kamień bywa przeciwstawiany wodzie - Niechaj kamiynia leżać a wody bieżeć, człowiekowi - Serce jak kamień,

poniedziałek, 24 września 2007

Kolejna potańcówka

W najbliższą sobotę 29 września 2007 roku będzie okazja potańczenia w Maćkowej Rudzie, w remizie OSP. Nasza banda zapewnia oprawę muzyczną. Jedzenie i picie we własnym zakresie. Mam informację od braci Pachutków, że będą i pograją :)