czwartek, 18 września 2014

piątek, 12 września 2014

Na spotkanie w Solecznikach

  Między innymi Kapela "Chłopcy z Nowoszyszek"
14 września 2014  w parku miejskim w Solecznikach, DOŻYNKI.
Początek godz. 10.00.
 Relacja z niedawnego spotkanie w Turgielach z zespołem "Turgielanka".
W ramach programu Dorzecze Niemna - Śladami Oskara Kolberga.
http://www.mapakultury.pl/art,pl,aktualnosci,132348.html

środa, 3 września 2014

Zastępca Wójta Gminy Krasnopol

 Autor: Anna Witkowska - Zastępca Wójta Gminy Krasnopol
- podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Farma elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespół Krasnopol”
FŚ.7624-1/11  OBWIESZCZENIE
http://ug-krasnopol.pbip.pl/?event=informacja&id=5291