piątek, 9 maja 2014

Ekstynkcja nie dotyczy Muchówki - Adapsilia coarctata

Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w pobliżu leśniczówki Leszczewek odnaleziono nieznanego owada muchówka Adapsilia coarctata >>> Odradzanie  ?
Szczegóły zadziwiającego odkrycia dostępne są na stronach kwartalnika;  Wigry   Nr 4/2013 str.8
W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt ta niewielka muchówka uznana była za wymarłą na terenie Polski i Europy.
Także w tym numerze możemy poznać gatunki jeszcze żyjące "naturowe". Spotykamy tu 40 gatunków dzikiego ptactwa, Polskim i Europejskim prawem chronione ? między innymi  3 pary bielika, 2 pary orlika.  fot.Andrzej Palaczyk ( WPN )