poniedziałek, 30 lipca 2012

Wnioski do zmiany

Tam urząd czaka na twoje pisma,   składasz  istniejesz w postępowaniu ! 
http://ug-krasnopol.pbip.pl/?event=informacja&id=4266
 Ostatnie godziny na wnioski do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnopol.

poniedziałek, 23 lipca 2012

Domagamy się : zaniechania wszelkich działań związanych z instalowaniem wiatraków i ferm wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW. na terenie Gminy Krasnopol.


Do
Rady Gminy Krasnopol

Domagamy się : zaniechania wszelkich działań związanych z instalowaniem wiatraków i ferm wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW. na terenie Gminy Krasnopol.
Lokalizowanie i budowa tego typu instalacji i inwestycji na terenie Gminy Krasnopol przyczyni się do powstania nieodwracalnych szkód dla społeczności lokalnej jak i środowiska w którym żyjemy. Firmy deweloperskie zabiegające o zezwolenia budowlane nie przyniosą żadnych korzyści, przyczynią się natomiast do powstania ogromnych szkód :
- zdewastowania naturalnego krajobrazu przyrodniczo kulturowego.
- zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców oraz zwierząt.
- zagrożenie wyludnienia trenów wokół ferm wiatrowych.
- zagrożenie spadku dochodów mieszkańców z tytułu prowadzonych inwestycji rolniczych i turystycznych.
- zagrożenia spadków dochodów budżetu Gminy Krasnopol.
- zagrożenie spadków wartości gruntów na terenie Gminy Krasnopol.
- pogłębienie problemów społecznych i ekonomicznych społeczności lokalnej.
Nie możemy być obojętni wobec tych zgorzeń, mówimy stanowcze NIE ! Chcemy ocalić unikalne walory naszej ziemi i przyszłym pokoleniom pozostawić  szanse rozwoju w nie zdegradowanym ekosystemie. Stanowisko nasze nie jest odosobnione. W krajach nowoczesnych i cywilizowanych odchodzi się od lokalizowania tego typu inwestycji tzw. „ wiatrakowych”  na terenach rekreacyjnych i przyrodniczo cennych dla całej gospodarki narodowej.
Dla przykładu i w uzasadnieniu  w załącznikach literatura do wglądu.
Do wiadomości i podjęcia działań:
 .....................................................................................................................................................................
PS : Wysłano dnia 17-07-2012 roku
Taki obywatelski protest podpisany przez wielu obywateli Polski wysłaliśmy również do  instytucji samorządowych i państwowych w naszym Kraju. Mamy nadzieję iż zostanie ostrzeżony.
 To wszystko z powodu :
Obwieszczenie