środa, 31 marca 2010

Zwracają Wigry


Co dalej tam będzie ? Ktkolwiek wie ? Trudny temat, czy zdaję się nie jasny.
Świetlice, świetlica to ładne słowo.


Obiektów nowych potrzeba do działań w kulturze, czy tylko Krasnogruda zajmie to miejsce?
Suwalszczyźnie co się należy na Podlasiu.
A dzieje się, wytworzy ?
Posted by Picasa

poniedziałek, 29 marca 2010

Praca w kulturze

Dla zainteresowanych i poszukujących zatrudnienia w sektorze kultury
http://ug-krasnopol.pbip.pl/?event=kategoria&id=18
Informacja o naborze na stanowisko, pod tytułem (...) , słownie: "kropki trzy"

Centrum Kultury Lokalnej. Gdzie będzie ?

Ocena Formalna wniosków na konkurs Koncepcja Centrum Kultury Lokalnej zakończona !
Trudno chwalić swoje, jeszcze trudniej oceniać innych.
Cieszymy się, tym iż w tak zwanych papierach nie pogubiliśmy się.
Ten Etap opisano na stronach Narodowego Centrum Kultury w Warszawie

Na koncepcję i skupienie w centrum
Lokarsi - niema takiego słowa w internecie!
Dalej

czwartek, 11 marca 2010

Oj, znowu wiosna 2010

 
Posted by Picasa

Od Panów z Kompanii

Kawalerowie, Mężowie, Rozwodnicy i Wdowcy
a więc szanowni odbiorcy tego pisma.

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej części projektu Serce Dzwonu.
Przedsięwzięcie to w całości poświęcone jest tradycyjnym praktykom muzycznym,
które niegdyś stanowiły oś gromadzenia się wiejskich wspólnot. Już w końcu marca
rozpoczniemy przygotowania do kolejnego Kolędowania Wołoczebnego, które od
zachodu słońca w Niedzielę Wielkanocną dziać się będzie w kilku Podlaskich
wsiach.

Wołoczebne
Zwyczaj chodzenia po Wołoczebnym, czy chodzenia z Konopielką wywodzi się
wprost z czasów w których nowy rok, zgodnie z agrarną logiką rozpoczynał się
wiosną. Nowy cykl przyrody nie mógł się jednak naprawdę rozpocząć bez
odpowiednich zabiegów zapewniających tak jego pomyślny początek jak i szczęśliwy
koniec. Od tego byli Wołoczebnicy – wyłącznie mężczyźni – nadchodzili o zachodzie
słońca w dniu zwanym dziś Niedzielą Wielkanocną. Na podwórzach gospodarstw
śpiewali specjalne pieśni życzące, dla gospodarzy i panie na wydaniu. Za śpiewanie
otrzymywali dary – jak wspominają ostatni Wołoczebnicy – musowo wódkę,
kiełbaskę i jajka. Ich czas kończył świt Wielkanocnego Poniedziałku, który
jednocześnie był dniem konsumpcji darów i wspólnego święta.

Pamięć
Pamięć o tym niezwykłym zwyczaju do czasów współczesnych przetrwała w
niektórych wsiach Północnego Podlasia, choć i tu po Wołoczebnym nie chodzi się już
od lat 60tych XX wieku. Mimo to wielu mieszkańców Podlasia – zwłaszcza starszego
pokolenia – doskonale pamięta co trzeba odpowiedzieć na zapytanie Wołoczebników
i jak ich przyjąć. Dobrze rozpytując udaje się znaleźć również takich, którzy sami za
młodych lat tworzyli Wołoczebne Kompanie.

Akcja
Idąc tropem tych odkryć w 2008 roku zainicjowaliśmy pierwsze po kilkudziesięciu
latach wołoczebne we wsi Guzy, a w 2009 nakłoniliśmy dwóch ostatnich
Wołoczebników z Kruszyna by po ok. 40 latach przerwy zaśpiewać Konopielki
również w ich wsi W tym roku planujemy restytuować Wołoczebne w kolejnej
wsi Północnego Podlasia oraz wesprzeć już działające kompanie w Kruszynie i
Guzach.

Udział
Udział w przedsięwzięciu jest otwarty dla wszystkich spełniających kryterium wieku
(min. 18 lat) i płci (wyłącznie panowie). Nie jest wymagane wcześniejsze
doświadczenie śpiewacze. Warunkiem udziału jest możliwość uczestniczenia
zarówno w warsztatach przygotowawczych, jak i samym Kolędowaniu
Wołoczebnym. Poniższy harmonogram układa w czasie cały plan akcji:

Plan
• 23 – 27 III warsztaty Pieśni Wołoczebnych w Knyszynie.
W trakcie zajęć będziemy poznawać Wołoczebny repertuar oraz tradycyjne
techniki emisji głosu pozwalające na wielogodzinne śpiewanie w otwartej
przestrzeni. Przewidziane są również spotkania z Wołoczebnikami wsi, w
których prowadzone będzie Kolędowanie. Zajęcia Warsztatowe rozpoczną się
23 III o godzinie 16 w Knyszyńskim Ośrodku Kultury (najlepiej dotrzeć do
Knyszyna rano lub dzień wcześniej – od stacji idzie się ok. 5 km). Warsztat
zakończy się wieczorem 27 III w sobotę.
• 4 – 5 IV Kolędowanie Wołoczebne
W Niedzielę Wielkanocną ok. godziny 16 rozpoczniemy Kolędowanie
Wołoczebne w umówionych wcześniej wsiach. (szczegóły transportu i miejsca
spotkania omówimy w trakcie spotkania w Knyszynie). W Poniedziałek
Wielkanocny we wsiach, w których pojawią się Wołoczebnicy odbędą się
zgromadzenia wiejskie obfitujące w hulanki i swawole.
Informacje organizacyjne
• Należy wziąć ze sobą śpiwór i karimatę – na miejscu dostępna podłoga, warunki
sanitarne w stylu kawalerskim.
• Zapewniamy jeden ciepły posiłek dzienni oraz dostęp do kuchni.
• Udział w warsztacie i Kolędowaniu jest bezpłatny
• Ilość miejsc ograniczona (16 osób), pierwszeństwo dajemy tym, którzy będą w
stanie wziąć udział w całym warsztacie i kolędowaniu.
• Na zgłoszenia czekamy do 20 III 2010
• Kontakt: Maciej Żurek, email: keselycia@gmail.com tel: 601 63 45 47
• Organizatorzy: Stowarzyszenie Tratwa i Knyszyński Ośrodek Kultury
• Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Starostwa Powiatowego w Mońkach.
• Więcej informacji o przeprowadzonych do tej pory Kolędowaniach można
znaleźć na stronie: www.sercedzwonu.tratwa.pl

czwartek, 4 marca 2010

prawie pół,,, a las rąk

Widziałem taką wypowiedz, Zgadzam się z tym.a pod tą fotografią podpis :

Najwyższy czas, żeby w parku zrobić porządek. Teraz jest bardzo zaniedbany – uważa Janina Klepacka z Krasnopola.

Zgodnie ze źródłem : z http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100304/REG10/259180119

poniedziałek, 1 marca 2010

Jan Pietrzak - człowiek z kabaretu

------------------------------------------

Troszkę humoru : należycie, należy się nam.

Polecamy : Kabaretową Alternatywę Odc. 6 - niepowtarzalne doświadczenie!
Pana Jana Pietrzaka.


Jan Pietrzak - człowiek z kabaretu - Aktualnosci

Mówią tam o naszej muzyce : Otako i Krasne, szkoda że na ostatku ( w ostatnich minutach programu ) ale to dobrze, czekając możemy pocieszyć się dowcipem.

prawda ?? : " i u niego, skończy się wszystko " koniec cytatu.

Oby dowcip trafiał do ludzi, śmiech to zdrowie.

Folkowy Fonogram Źródeł 2010 - Muzyka Źródeł


Z przyjemnością informujemy, iż płyta wydana przez nasze stowarzyszenie "Zaniechane melodie – Oj wiosna ty wiosna" zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie na FONOGRAM ŹRÓDEŁ 2009

informacja za Polskie Radio Online

FONOGRAM ŹRÓDEŁ 2009 - PROTOKÓŁ OBRAD JURY
Jury Fonogramu Źrodeł 2009 w składzie:

- Małgorzata Małaszko-Stasiewicz: p.o. Dyrektora Programu 2 PR
- Anna Szewczuk - dziennikarz Programu 2 PR
- Anna Szotkowska - dziennikarz Programu 2 PR
- Piotr Kędziorek - kierownik RCKL, Program 2 PR
- Kuba Borysiak - dziennikarz Programu 2 PR

przyznało tytuł Fonogramu Źródeł 2009 roku płycie Spod Niebieskiej Góry - muzyka RoztoczaWydawnictwa In Crudo

drugie miejsce w konkursie zajęła płyta Jadąc przez Roztoczewydawnictwa Muzyka Odnaleziona

trzecie miejsce przyznano albumowi Zaniechane melodie – Oj wiosna ty wiosnawydanemu przez Stowarzyszenie Krusznia, Krasnopol 2009.

Jury przyznało Nagrodę Specjalną „Fonogramu Źrodeł” Instytutowi Sztuki Polskiej Akademii Nauk za serię płyt Folk Music Collection, w której w ubiegłym roku ukazały się albumy:
Te skrzypce pamiętają czasy Chopina… . Nagrania archiwalne skrzypków ludowych ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN.
Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory. Pieśni Puszczy kurpiowskiej
Cassubia incognita. Pieśni kaszubskie ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN
Early Post-War Polish Folk Music Recordings (1945-1950)

Jury postanowiło przyznać dwa wyróżnienia płytom: Polskie świętowanie – Adwent, Gody, Zapusty wydawnictwa Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, za prezentację unikalnych nagrań ze zbiorów Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL i Moja Maty Pereborniczka. Kultura muzyczna wsi Zbucz wydanej przez Stowarzyszenie Muzeum małej Ojczyzny w Studziwodach, za dokumentację pieśni prawosławnych mieszkańców Podlasia.

Jurorzy doceniają również olbrzymie walory edukacyjne płyty Monografie Instrumentów Karpackich wydawnictwa Instytut Europa Karpat prezentującej instrumenty z Zachodnich i Wschodnich Karpat.