wtorek, 24 sierpnia 2010

czwartek, 19 sierpnia 2010

Farma elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespół Krasnopol

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Wiatraki małe ! Wiatraki duże ! Wiatraków masa ?

To mało powiedziane - fermy wiatrowe. w Gminie Krasnopol, to nie nowina.
Czytam BIP Urzędu Gminy Krasnopol a w nim OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 14.11.2008r.
1 http://ug-krasnopol.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=958
0 wydaniu postanowienia w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w dniu 23.01.2009 r.
2 http://ug-krasnopol.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=1244
OBWIESZCZENIE o ponownym wystąpieniu do organów opiniujących z dnia dnia 21.04.2009 r.
3 http://ug-krasnopol.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=1975
o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w dniu 28.05.2009 r.
4 http://ug-krasnopol.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=2037

Czytam te informację z ciekawością i zainteresowaniem ;

zawiadamia się strony postępowania
że w dniu 26.09.2008 r. na wniosek złożony przez Gminę Krasnopol zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.
Każdej ze stron tego postępowania przysługuje uprawnienie wynikające z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego studium.
Strona postępowania może w terminie 21 dni od dnia dokonania obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy w pokoju Nr 6 Urzędu Gminy Krasnopol oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasnopol oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasnopolu oraz przesłanie do sołtysów miejscowości w których ma być realizowane przedsięwzięcie.
ROZUMIEM, takie są procedury administracyjne.

Jedno pytanie czy mieszkańcy tej Gminy coś o tym wiedzą ??????????????????????
Plotki niosą, ja osobiście słyszałem o trzech ( 3 turbinach ) WIERZYĆ temu NIEMA CO wiadomo to są tylko plotki i pomówienia.

A co najważniejsze ----- co z tego będą mieli MIESZKAŃCY ?????????????????????
Bo to nie jest obojętne, ile będziemy mieli korzyści a ile strat.
To pozostanie z nami na wiele lat.

Co to zmieni dla nas ?


Tego nie wiem ale zapytać mogę, by nie żałować i aby nie było po ptakach i nie tylko.
Idą nowe czasy, trzeba liczyć się z ogromną technologią i postępem by nie został podstępem.
Tu proszę dla równowagi troszkę informacji o możliwościach tych co Inwestują w to
http://www.gramwzielone.pl/zielone/artykul/Dotacje-na-wiatraki
im zależy by zarobić - to jest jasne.
 
Posted by Picasa

środa, 18 sierpnia 2010

Każdy Polak będzie miał swoją farmę ...

"Siłownie wiatrowe stały się obecnie jednym z symboli nowoczesności i rozwoju, figurują w reklamach i na billboardach, tworząc tło dla młodych ludzi spoglądających z promiennym uśmiechem w świetlaną, zieloną przyszłość. Dla mnie ta symbolika jest jednak równie dwuznaczna jak odwoływanie się do niezniszczalnych i wolnych kowbojów w niegdysiejszej reklamie papierosów Marlboro."

Pełny tekst

Wiatraki. Za dużo tego dobrego?

w najnowszym numerze "Dzikiego Życia"

środa, 11 sierpnia 2010

Wieczna zmarzlina na Suwalszczyźnie.

Polscy geolodzy w otworze badawczym na Suwalszczyźnie znaleźli wieczną zmarzlinę sprzed 13 tysięcy lat. To europejski fenomen przyrodniczy i najzimniejsze skały w Europie.
Zmarzlinę znaleziono w okolicach Udrynia i Szypliszek. Naukowcy z Państwowego Instytutu Geologicznego wykonali tam otwór wiertniczy o głębokości 450 metrów. Wiercenie ukończyli 24 lipca, a w poniedziałek, 26 lipca, wykonali dokładne pomiary temperatury; kolejne przeprowadzili 3 sierpnia. Wyniki tych ostatnich przerosły oczekiwania geologów. Na głębokości 356 metrów odnotowali - bardzo niską jak na tę głębokość - temperaturę + 0,07 st. Celsjusza.
Dlaczego dokonane odkrycie jest tak niezwykłe? Ponieważ - jak wyjaśnił rzecznik Państwowego Instytutu Geologicznego zgodnie z prawami geotermii im głębiej wwiercimy się w skorupę ziemską, tym na gorętsze skały natrafimy. Paradoksalnie na zbadanym terenie temperatura zamiast rosnąć, wraz z głębokością - maleje.
Badania pomagą także określić szereg parametrów związanych z przepływem wód podziemnych i szczelnością skał, co ma kluczowe znaczenie dla m.in. podziemnego składowania dwutlenku węgla. Dzięki prowadzonym wierceniom naukowcy uzyskają również dane przydatne przy poszukiwaniu gazu łupkowego i będą mogli wprowadzić poprawki do map geotermicznych Polski.

Praca i przyjemność. Film dokumentalny.

Mikrodokument o skrzypku z Suwalszczyzny. Mieczysław Pachutko od lat stara się łączyć pracę w swoim gospodarstwie z wielką miłością do muzyki. Dokument powstał w ramach warsztatów filmowych podczas V Festiwalu Oj Wiosna Ty Wiosna 2010. Zarówno zdjęcia, jak i redakcja to praca uczestników warsztatów. Zdjęcia: Anna Koc, Sandra Heksel, Piotr Baczewski
Redakcja: Karolina Hołdyńska