niedziela, 31 marca 2013

2013 Oj wiosna Ty wiosna

Od słów do czynów. Już po raz ósmy przez kilka dni pewne niezwykłe miejsce na Suwalszczyźnie zamieni się w centrum działań muzycznych, tanecznych i filmowych. Po raz ósmy zapraszamy Was na bardzo interaktywne spotkanie z muzykantami i śpiewakami z szeroko pojmowanej północno - wschodniej Polski... i na Waszą interaktywność liczymy. Rezerwujcie sobie czas aby wiosennie przywitać lato podczas VIII edycji Festiwalu Oj Wiosna Ty Wiosna. Program festiwalu już wkrótce.

wtorek, 26 marca 2013

Rwie się życia przędza... pieśni pogrzebowe północno-wschodniej Polski. Część I

Tradycyjne pieśni mieszkańców wsi, modlitwy pogrzebowe i pieśni nabożne, utwory śpiewane w czasie czuwania przy zmarłym oraz w trakcie stypy po pogrzebie. Obecna i praktykowana tradycja wiejskiej kultury niematerialnej.

Niniejsza płyta to zbiór nagrań i rejestracji terenowych z lat 2010-2012. Realizowane były na terenach północno-wschodniej Polski, zamieszkałych przez ludność polskojęzyczną wyznania rzymskokatolickiego.
Nagrania pochodzą z powiatów sejneńskiego, suwalskiego, augustowskiego, monieckiego oraz gołdapskiego i zostały zrealizowane bez ingerowania w formę i repertuar.
Dziś, podobnie jak i w przeszłości, śmierć człowieka w szczególny sposób łączy lokalną społeczność. Powstają niepisane zasady celebracje i rytuały na moment pożegnania z tymi, co odchodzą na zawsze. Podczas ceremoniałów pogrzebowych nieodzowną rolę pełnili i nadal pełnią tak zwani śpiewacy pogrzebowi. Kim są? Zazwyczaj to osoby w jesieni swego życia - ludzie świadomi nieuchronności cyklu życia i śmierci. Jak sami mówią o swej profesji:
- "Pieśni i modlitwy, które wykonujemy w trakcie czuwania, czy stypy, w niczym nie zostały zmienione od wieków. Korzystamy z zeszytów, tak zwanych śpiewników pogrzebowych.
- Pamięć bywa zawodna, często tak bywa. Tak jest.
- A pieśni pochodzą od starszych śpiewaków, często naszych koleżanek i kolegów. Jeżeli zniszczą się - ręcznie przepisujemy.
- Tak samo śpiewano kiedyś, tak i my śpiewamy. Ta tradycja sięga pradziadów naszych, a może i dalej. Zdarza się także, i to obecnie, iż niektórzy chowają zmarłych inaczej, ale to innowiercy lub przyjezdni. Zazwyczaj każdy miejscowy, czy z rodziny chce by czuwano nad zmarłymi w dzień i w nocy, i aby modlitwy odprawione były bo wiara jest taka. A i dusza człowieka opuszcza ciało na trzeci dzień po śmierci.
- Należy się porządny pochówek, aby duch nieboszczyka mógł spokojnie przechodzić do nieba.“
- Aby tego dokonać niezbędne są pieśni i modlitwy.
Tak opowiadają ...
Zazwyczaj śpiewy prowadzą śpiewacy - sąsiedzi, znajomi zmarłego, mieszkańcy okolicznych wsi. Jedyne co ulega zmianie to sposób przekazu tekstów pieśni i jej zrozumienie.


piątek, 15 marca 2013

Razem dla przyszłości Suwalszczyzny. Perspektywy rozwoju subregionów.

Łączność ponadregionalna 
Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. 
W trakcie konferencji zaprezentowane zostały dokumenty strategiczne na lata 2014-2020. Przedstawiono plany rozwoju regionu, miast i gmin.  Pojawia się zapis o strategii  " Ponadregionalnej " czyli uczestnicy konferencji mówili o pogłębieniu korporacji społeczno-gospodarczej   północnej części województwa podlaskiego ze wschodnią częścią województwa mazursko-warmińskiego.  
Ełk Gołdap i Olecko blisko Suwałk Augustowa i Sejn. 
To jest nowina i szansa. Suwalszczyzna i Mazury często nas mylą :) 

Organizatorzy: Marszałek województwa Jarosław Dworzański i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.


Konferencja „Razem dla przyszłości Suwalszczyzny”14 marca 2013 r.,  godz. 10.00
Program konferencji:
10.00-10.10 Uroczyste otwarcie konferencji –  Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałki
10.10-10.30 Razem dla przyszłości Suwalszczyzny –  Jarosław Zygmunt Dworzański, Marszałek Województwa Podlaskiego
10.30-11.00 Uwarunkowania rozwoju regionów, subregionów i miast w świetle strategicznych dokumentów krajowych i europejskich – Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
11.00-11.30 Perspektywy rozwoju ośrodków subregionalnych w kontekście aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 – prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
12.00-12.20 Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Ełku, Gołdapi i Olecka –  Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
12.20-12.40 Wprowadzenie do panelu –  Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
12.40-13.40 Panel dyskusyjny „Rozwój gospodarczy subregionu suwalskiego”
Uczestnicy:1. Daniel Górski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
2. Łukasz Kurzyna, Zastępca Prezydenta Suwałk
3. Elżbieta Niedziejko, Prezes Zarządu Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej
4. Benedykt Kozłowski, Prezes Zarządu Balt-Yacht Augustów
5. Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
6. Henryk Owsiejew, Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow Suwałki
7. Tadeusz Chołko, Wójt Gminy Suwałki

13.40-13.50 Podsumowanie panelu –  prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie