piątek, 26 października 2012

OTAKO NA ŻYWO w eterze i internecie oraz w Warszawie - 28 X 2012Muzyczna Scena Tradycji Programu 2 Polskiego Radia transmituje  zespół   Otako   oraz muzyków z Suwalszczyzny.  

Z miejsca : Warszawa, Studio im. W. Szpilmana 

W godzinach : od 16.00 do 17.30

W eterze : Częstotliwość w Radiu 92,0. Tu znajdziesz 

                  Internet Tu znajdziesz

  oraz  :      Warszawie 

Wstęp na koncert po zdobyciu darmowych wejściówek możesz otrzymać wysyłając e-mail na adres: rckl@polskieradio.pl.

FERMA WIATROWA ? ? ? KRASNOPOL dnia 9 XI 2012 roku godzina 12 . DYSKUSJA PUBLICZNA !

Krasnopol, 11 października 2012 r.
KP.7321-1/4/2011
O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Piotrowa Dąbrowa, Jegliniec, Wysoka Góra, Żubronajcie, Krasnopol, Czarna Buchta w Gminie Krasnopol
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Gminy Krasnopol Nr XVII/105/08 z 14 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Piotrowa Dąbrowa, Jegliniec, Wysoka Góra, Żubronajcie, Krasnopol, Czarna Buchta w Gminie Krasnopol zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu przedmiotowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 października do 16 listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pokój nr 6, w godz. od 800 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2012r. w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Krasnopolu przy ul. Maja 1, o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krasnopol z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2012 r.

środa, 17 października 2012

ile ? 160 wiatraków na Suwalszczyźnie.

Suwalszczyzna musi się bronić lub zmienić,,, nie do poznania !!! 
Trwają pośpieszne nie przemyślane prace nad lokalizacją około 160 wiatraków czyli tak zwanych Ferm Wiatrowych. Urzędy Gminne oraz Rady Gminne nie są przygotowane by ocenić zagrożenia i konsekwencje decyzji. Urzędy Państwowe są postronne. Gdzie szukać ? Jak nic nie działa. 
Suwalszczyzna nie bywała !!!