niedziela, 9 grudnia 2012

Kiedyś tu było kino. Pytanie czy stwierdzenie ?

Link do roku 2010 !    << kliknij 

Stan z dnia 09.12. 2012 roku . Remont,  rozbiórka ? Złote rybki ,,, ? ?wtorek, 20 listopada 2012

Suwalszczyzna, wita ! wiatrakiem ?

To mogą być OSTATNIE takie miejsca.

Promocje regionu?

poniedziałek, 19 listopada 2012

Przewodniczący odpowiada, w dniu 15 listopada 2012


Treść pisma :

Do Rady Gminy KrasnopolDomagamy się : zaniechania wszelkich działań związanych z instalowaniem wiatraków i ferm wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW. na terenie Gminy Krasnopol.
Lokalizowanie i budowa tego typu instalacji i inwestycji na terenie Gminy Krasnopol przyczyni się do powstania nieodwracalnych szkód dla społeczności lokalnej jak i środowiska w którym żyjemy. Firmy deweloperskie zabiegające o zezwolenia budowlane nie przyniosą żadnych korzyści, przyczynią się natomiast do powstania ogromnych szkód :
- zdewastowania naturalnego krajobrazu przyrodniczo kulturowego.
- zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców oraz zwierząt.
- zagrożenie wyludnienia trenów wokół ferm wiatrowych.
- zagrożenie spadku dochodów mieszkańców z tytułu prowadzonych inwestycji rolniczych i turystycznych.
- zagrożenia spadków dochodów budżetu Gminy Krasnopol.
- zagrożenie spadków wartości gruntów na terenie Gminy Krasnopol.
- pogłębienie problemów społecznych i ekonomicznych społeczności lokalnej.
Nie możemy być obojętni wobec tych zgorzeń, mówimy stanowcze NIE ! Chcemy ocalić unikalne walory naszej ziemi i przyszłym pokoleniom pozostawić  szanse rozwoju w nie zdegradowanym ekosystemie. Stanowisko nasze nie jest odosobnione. W krajach nowoczesnych i cywilizowanych odchodzi się od lokalizowania tego typu inwestycji tzw. „ wiatrakowych”  na terenach rekreacyjnych i przyrodniczo cennych dla całej gospodarki narodowej.
Dla przykładu i w uzasadnieniu  w załącznikach literatura do wglądu.
Do wiadomości i podjęcia działań:

Pismo i protest dotyczy Obwieszczenia Wójta Gminy Krasnopol w w sprawie:
 przystąpienia do z m i a n y Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY KRASNOPOL


czwartek, 15 listopada 2012

WYŁOŻENIE PLANU do projektu planu ?


Tak wygląda wykładanie projektu  planu w Gminie Krasnopol.  MÓWIĄ  ....Mogą być pytania , uwag niema !!!!

Tak wygląda przygotowanie do planowej degradacji i niszczenia krajobrazu w Gminie Krasnopol.


Artykuł z tygodnika SEJNY plus 

wtorek, 13 listopada 2012

Nowiny z Portalu Samorządowego

 

Nie chcą farm wiatrowych koło domów


Oryginał i bardzo ciekawe komentarze internautów na stronie :


http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/nie-chca-farm-wiatrowych-kolo-domow,38009.html 


Fot. Sxc.hu
Mieszkańcy Suwalszczyzny sprzeciwiają się planom budowy kilku farm wiatrowych. Najwięcej przeciwników jest w gminach: Puńsk, Krasnopol i Sejny.
 
Według protestujących inwestorzy chcą stawiać wiatraki blisko domów mieszkalnych i przy terenach chronionych. Przeciwni wiatrakom są mieszkańcy kilku podlaskich gmin m.in.: Krasnopol, Puńsk, Sejny, Bakałarzewo i Suwałki. Są plany, aby powstało tam ok. 200 wiatraków. Na Suwalszczyźnie stoi ich obecnie ok. 80.


Jak poinformowała szefowa stowarzyszenia Suduva Anna Szkarnulis, protestujący zebrali ok. 600 podpisów w gminie Puńsk, gdzie ma powstać kilkadziesiąt wiatraków. Szkarnulis powiedziała, że mieszkańcy sprzeciwiają się zbyt małym odległościom instalacji wiatrowych od domów. Ludzie boją się hałasu i wpływu wiatraków na ich zdrowie. Według Szkarnulis część wiatraków ma stanąć zaledwie 200-300 metrów od domów.

Wójt gminy Puńsk Witold Liszkowski poinformował, że jest pomysł, by wiatraki stanęły ponad 1 km od głównej miejscowości w gminie. Dodał, że są to nieużytki rolne, usytuowane na wzniesieniach.


W gminie Krasnopol wiatraki mają powstać wokół terenów chronionych oraz blisko Wigierskiego Parku Narodowego. Elżbieta Pietras jest jedną z przeciwniczek takich instalacji w gminie. „Planowane wiatraki ingerują w środowisko naturalne objęte ochroną – przy rezerwatach i ostojach. To niedopuszczalne. Wielu mieszkańców jest temu przeciwnych także dlatego, że wiatraki będą stały blisko ich domów” – powiedziała Pietras.

Wójt gminy Krasnopol Józef Stankiewicz powiedział, że firmy energetyczne przygotowując się do takich inwestycji planują początkowo wiele miejsc, gdzie chciałyby postawić wiatraki, ale później ich liczba jest mniejsza, ze względu na ograniczenia, głównie środowiskowe.

Stankiewicz uznał działania stowarzyszeń sprzeciwiających się budowie wiatraków za przesadne, bo może się okazać, że w gminie nie powstanie żaden wiatrak.

Konrad Ponganis ze Stowarzyszenia „Seina 1” powiedział, że planowane inwestycje spowodują „potężną dewastację krajobrazu, który jest na Suwalszczyźnie unikatowy”. Według niego wójtowie nie biorą tego pod uwagę, bo najważniejsze dla nich są pieniądze z podatków.

Wójt gminy Sejny Jan Skindzier, gdzie może powstać osiem wiatraków, poinformował, że gmina może uzyskać rocznie ok. 40 tys. zł podatku z jednej instalacji wiatraka.

W gminie Suwałki stoją obecnie 22 wiatraki. To były pierwsze wiatraki w tej części Polski. Wójt gminy Tadeusz Chołko powiedział, że kiedyś nie było takiego oporu ze strony mieszkańców. Obecnie jest on bardzo duży, dlatego nie uda się np. postawić wiatraków w miejscowości Czarnakowizna.
 

sobota, 10 listopada 2012

Przeciwnicy wiatraków łączą siły

Artykuł z portalu NiebywałeSuwałki, oryginał na stronie http://niebywalesuwalki.pl/21960/

| 10 listopada 2012 | 0 komentarzy
 
Spotkań i dyskusji dotyczących wpływu wiatraków na zdrowie ludzi i iluzorycznych korzyści finansowych płynących z tych inwestycji jest coraz więcej. Krasnopol i Gołdap to zaledwie dwie miejscowości, w których tematyka odnawialnych źródeł energii jest bardzo żywa.
W piątek – 9 listopada w Krasnopolu odbyła się dyskusja dotycząca lokalizacji wiatraków w gminie. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wywołują wiele wątpliwości, również co do źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. W spotkania uczestniczyli więc próbujący dociec prawdy mieszkańcy, przedstawiciele inwestora, radni i wójt. Przybyli także przeciwnicy budowy wiatraków z sąsiednich gmin i województw.
Pytań padających z sali było wiele. Lawina narastających wątpliwości rozpoczęła się od dociekań Jerzego Czyżyńskiego ze Stowarzyszenia „Krusznia”, który zainteresował się tym, na czyje zlecenie w planie zagospodarowania przestrzennego zostają dokonane zmiany. Głos zabrali też radni sejmiku wojewódzkiego – Leszek Dec i Waldemar Kwaterski, którzy zwrócili uwagę na aspekt turystyczny gminy i niszczenie krajobrazu. Leszek Dec przypomniał o środkach spożytkowanych na promocję turystyczną w regionie, które mogą zostać wyrzucone w błoto. Waldemar Kwaterski odwoływał się do obowiązków wobec przyszłych pokoleń. – Co im powiemy za 15-20 lat? – pytał.
Merytoryczne argumenty przywołał Krzysztof Przekop z Augustowa, który mówił o stopniach hałasu wytwarzanego przez turbiny wiatrowe, wspominał o braku kompetencji osób oceniających raporty oddziaływania na środowisko, o wykorzystywaniu niewiedzy rolników przez firmy wiatrakowe.
Chór przeciwników inwestycji na terenie Suwalszczyzny wzmocniły głosy kolejnych członków Stowarzyszenia „Krusznia”, którzy pytali o plany ochronne, parametry wiatraków, zagrożenia dla krajobrazu kulturowego. Ten temat poruszył Piotr Fiedorowicz, który cytując wyjątek z prognozy wspomniał, że zdaniem jej autorów największymi zagrożeniami dla tego terenu nie są wiatraki, a osadnictwo i turystyka.
O utracie wartości nieruchomości, na której znajduje się wiatrak, mówił z kolei Mariusz Dziczkowski z Suwałk. Kwestie zdrowotne poruszył Bogdan Wieczorek. Zbigniew Sienkiewicz, reprezentujący stanowisko „Bezpiecznej Energii” apelował, by protestować przeciwko budowie wiatraków. To on przedstawił mieszkańcom Krasnopola sytuację w innych częściach kraju. Wspomniał m.in. o gminie Wydminy, w której złożone zostały już pierwsze wnioski o odszkodowania za wiatraki na kwotę 750 tys. zł. Co istotne – według informacji przedstawionych przez Sienkiewicza – gmina zarabia na wiatrakach 90 tys. złotych rocznie. Różnicę szybko można wyliczyć.
Rozmowy w Krasnopolu doczekają się kontynuacji. Tak jak i w innych miejscowościach na terenie Suwalszczyzny. Od momentu budowy farmy wiatrowej pod Suwałkami w świadomości ludzi wiele się zmieniło. Możliwość gratyfikacji finansowej powoli schodzi na dalszy plan. Mieszkańcy docierają do informacji o negatywnym wpływie turbin zlokalizowanych blisko siedlisk, dowiadują się o skutkach finansowych, widzą degradację krajobrazu.
Kolejną porcję wiadomości przeciwnicy budowy wiatraków przywiozą z Gołdapi. W sobotę – 10 listopada odbędzie się tam konferencja edukacyjna zatytułowana „Cała prawda o wiatrakach”. Wezmą w niej udział naukowcy, radcy prawni, lokalni działacze. Szczegóły na stronie – http://niebywalesuwalki.pl/wydarzenie/konferencja-pt-cala-prawda-o-wiatrakach/


 Wójt jak zwykle komentuje całą sprawę "mądrąścio ludowo" i twierdzi, że większość mieszkańców jest za wiatrakami, no nie ?
czwartek, 8 listopada 2012

wtorek, 6 listopada 2012

Czy BIP Krasnopol kłamie ?

To są  plany czy białe plamy?  Czy  plan jest udawany  ?  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2012r. w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Krasnopolu przy ul. Maja 1, o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krasnopol z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2012 r.OBWIESZCZENIA Wójta  Gminy Krasnopol -Józefa Ryszard Stankiewicz
w sprawie zawiadomienistron postępowania poprzez publiczne ogłoszenie polegającego na :


1.,,,budowa farmy wiatrowej „Linówek na działkach nr geod 42, 5, 60/1, 63, 77, 85/1, 80/3, 168 w miejscowości Linówek, gmina Krasnopol ,,,.

2.,,, budowa farmy wiatrowej „Boksze Nowe na działkach nr geod 3, 6/2, 98, 101, 70, 71/1, 86, 96/2 w miejscowości Boksze Nowe, gmina Krasnopol,,,

3.,,,  budowa farmy wiatrowej „Orlinek” na działkach nr geod 137, 118/1, 143, 11, 130, 125, 117/1, 140, 132, 133 w miejscowości Orlinek, gmina Krasnopol,,,

4. oraz ,,,  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Piotrowa Dąbrowa, Jegliniec, Wysoka Góra, Żubronajcie, Krasnopol, Czarna Buchta w Gminie Krasnopol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,,,czwartek, 1 listopada 2012

Krasnopol dnia 9 listopada 2012 r. godzina 12.00

-

Jeśli mieszkasz lub chcesz zamieszkać w gminie Krasnopol. Przybądź koniecznie na spotkaniu.

 Usłyszysz ! Zobaczysz ! 

Może wtedy zrozumiesz co jest  przygotowywane, 

przez  ich Gminę ???  

Będą inwestorzy i ich planiści, naukowcy i specjaliści .  Dadzą nam RADY ????

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 9 listopada 2012r. w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Krasnopolu 

 ul. Maja 1, o godz. 12  00.

piątek, 26 października 2012

OTAKO NA ŻYWO w eterze i internecie oraz w Warszawie - 28 X 2012Muzyczna Scena Tradycji Programu 2 Polskiego Radia transmituje  zespół   Otako   oraz muzyków z Suwalszczyzny.  

Z miejsca : Warszawa, Studio im. W. Szpilmana 

W godzinach : od 16.00 do 17.30

W eterze : Częstotliwość w Radiu 92,0. Tu znajdziesz 

                  Internet Tu znajdziesz

  oraz  :      Warszawie 

Wstęp na koncert po zdobyciu darmowych wejściówek możesz otrzymać wysyłając e-mail na adres: rckl@polskieradio.pl.

FERMA WIATROWA ? ? ? KRASNOPOL dnia 9 XI 2012 roku godzina 12 . DYSKUSJA PUBLICZNA !

Krasnopol, 11 października 2012 r.
KP.7321-1/4/2011
O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Piotrowa Dąbrowa, Jegliniec, Wysoka Góra, Żubronajcie, Krasnopol, Czarna Buchta w Gminie Krasnopol
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Gminy Krasnopol Nr XVII/105/08 z 14 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Piotrowa Dąbrowa, Jegliniec, Wysoka Góra, Żubronajcie, Krasnopol, Czarna Buchta w Gminie Krasnopol zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu przedmiotowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 października do 16 listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pokój nr 6, w godz. od 800 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2012r. w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Krasnopolu przy ul. Maja 1, o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krasnopol z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2012 r.

środa, 17 października 2012

ile ? 160 wiatraków na Suwalszczyźnie.

Suwalszczyzna musi się bronić lub zmienić,,, nie do poznania !!! 
Trwają pośpieszne nie przemyślane prace nad lokalizacją około 160 wiatraków czyli tak zwanych Ferm Wiatrowych. Urzędy Gminne oraz Rady Gminne nie są przygotowane by ocenić zagrożenia i konsekwencje decyzji. Urzędy Państwowe są postronne. Gdzie szukać ? Jak nic nie działa. 
Suwalszczyzna nie bywała !!! 

wtorek, 25 września 2012

Był sobie Muśko
 Promocja książki Grażyny Mikłaszewicz „Był sobie Muśko”

Oraz wystawa obrazów Tymoteusza Muśki 


Spotkanie odbędzie się 25 września 2012 r. o godz. 17.00 w sali im. Jadwigi Towarnickiej, ul. E. Plater 33A.

poniedziałek, 24 września 2012

Pieśń. Biebrza u góry. Narew u dołu .

Wyprawa w dniach 22-23 września 2012.
Pieśń rejestrowana 
czwartek, 20 września 2012

Pamiętniki zza morza

Wspomnienie językiem i oczyma Kingi Kłoczko .

 Od roku STOWARZYSZENIE „KRUSZNIA” dzieli się brzmieniami z Suwalszczyzny z młodymi muzykami z Estonii i Szwecji – uczestnikami międzynarodowego projektu Baltic Sea Inter Cult. 


5 września Krusznia dotarła w okolice miasteczka Ronneby w Szwecji, aby przez 5 dni szukać podobieństw w muzyce tradycyjnej tych dwóch krajów. Znalazła. 

W obdzieraniu z tajemnic szwedzkiej muzyki najważniejsze okazało się spotkanie z osiemdziesięcioośmioletnim skrzypkiem ludowym. Spoiło to w naszych oczach nierozerwalną dla Szwedów granicę między folklorem, a folkiem. Jego gra, charakter, opowieści były przeciwieństwem w stosunku do osoby naszego muzykanta Franciszka Racisa. 

Szwedzki organizacyjny rygor wymusił na nas zmaksymalizowaną pracę na warsztatach wokalnych i instrumentalnych. Różnice w aparacie wykonawczym uniemożliwiały nam całkowite odtworzenie charakteru muzyki szwedzkiej i norweskiej. Przyjmujemy z pokorą. Jako punkt wyjścia do przyszłej pracy i eksperymentów muzycznych. 

Warsztaty taneczne i potańcówka przebiegły w znacznie spokojniejszej atmosferze niż nasze, choć zakręciliśmy im w głowie oberkami. Zdaniem Paazia spowodowane jest to nieumiejętnością gry na suwalskim bębnie obręczowym, a w szczególności barabanie. 

Dwukrotnie zagraliśmy też huczne koncerty podczas posiedzenia międzynarodowego Parlamentu do Spraw Obszarów Wiejskich. Grupa około dwudziestu muzyków wspólnie grała polki, kozaki, oberki, szwedzkie polski, walce i engielski przed blisko czterystuosobową publicznością. Artyści zachwycili energetycznością i spontanicznością w grze. Nawet kamienne sylwetki polityków na chwilę miękły z zachwytu.

Był to bardzo ważny wyjazd dla osobistego i grupowego rozwoju Kruszniaków. Zmusza do obierania nowych kierunków w muzyce i kulturze.

A nam, małym, z Polski i ze Szwecji co to dało? – Że kultura i muzyka ludowa to nie obciach, ale źródło inspiracji i coś, co trochę przekierunkowuje nas na bardziej wartościową drogę.SLUT

 

 
piątek, 14 września 2012

Kapela w Składzie .15 września 2012


Pozowanie do obrazu

Przysiedli na chwilkę a już trzeba było wracać do domu. Kozetka został na swoim.

sobota, 8 września 2012

wtorek, 28 sierpnia 2012

Bełcha leczenie


Meta
Leczyć ciepłem 
 bełcha 
termofory
Medycyna Ludowa

sobota, 25 sierpnia 2012

Powodem spór o wiatraki.Wójt Puńska zrezygnował ze stanowiska.

- Proszę pozwolić mi odpocząć. O powodach swojej decyzji poinformuję we wtorek. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle: długo do tego dojrzewałem, to nie jest tak, że coś mi nagle przyszło do głowy - mówi Witold Liszkowski, który puńskim samorządem kierował trzy i pół kadencji. ,,,

Więcej... http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,12360856,Wojt_Punska_zrezygnowal_ze_stanowiska__Powodem_spor.html#ixzz24ZzlkOcX

wtorek, 7 sierpnia 2012

Szekspira "Snem nocy letniej" dnia 28 lipca wieś Czukty

Sen nocy letniej
Sen nocy letniej
Spektakl
W. Szekspir "Sen nocy letniej" Teatr Szekspirowski Czukty, 28 lipca 2012

Obsada:

Tezeusz - Wojciech Łukasik
Hipolita - Anna Cichowicz
Egeusz - Maciej Juchniewicz
Lizander - Roman Karsztun
Demetriusz - Janusz Klimaszewski
Hermia - Agnieszka Popczyńska
Helena - Magda Kasprzak
Oberon - Józef Romasz
Tytania - Katarzyna Wielechowska
Puk - Wiesław B. Bołtryk
Elfy - Anna Chmielewska, Anna Duchnowska, Izabela Piotrowska
Pigwa - Radosław Skrodzki
Dupek - Adam Siemieńczyk
Piszczała - Dominik Gałązka
Ryj - Maciej Śnieżyński
Chudzina - Marcel Mrozowski
Framuga - Maciej Jaszczuk

Śpiew - Katarzyna Waraksa
Gitara akustyczna, akordeon - Mirosław Kozak
Bębniarze i pirotechnika - Grupa JAMA

Opracowanie literackie i sceniczne -  Katarzyna Wielechowska
Scenografia - Wojciech Łukasik
Kostiumy i plakat - Wiesław B. Bołtryk
Konsultacja muzyczna - Mirosław Kozak
Asystenci scenografa -  Robert Domoradzki, Waldemar Rakowski
Projekt i wykonanie oślego łba - Marcin Malinowski
Oświetlenie - Jerzy Łukjaniuk, Łukasz Nowak
Agregat - Tomasz Sawicki
Opracowanie graficzne - Ewa Chojecka
Pomoc logistyczna - Katarzyna Tarka, Michał F. Chmielecki
Rejestracja filmowa - Józef Romasz, Jerzy Łukjaniuk

 irecenzja :)
www.iolecko.com

zgrałosie

poniedziałek, 30 lipca 2012

Wnioski do zmiany

Tam urząd czaka na twoje pisma,   składasz  istniejesz w postępowaniu ! 
http://ug-krasnopol.pbip.pl/?event=informacja&id=4266
 Ostatnie godziny na wnioski do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnopol.

poniedziałek, 23 lipca 2012

Domagamy się : zaniechania wszelkich działań związanych z instalowaniem wiatraków i ferm wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW. na terenie Gminy Krasnopol.


Do
Rady Gminy Krasnopol

Domagamy się : zaniechania wszelkich działań związanych z instalowaniem wiatraków i ferm wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW. na terenie Gminy Krasnopol.
Lokalizowanie i budowa tego typu instalacji i inwestycji na terenie Gminy Krasnopol przyczyni się do powstania nieodwracalnych szkód dla społeczności lokalnej jak i środowiska w którym żyjemy. Firmy deweloperskie zabiegające o zezwolenia budowlane nie przyniosą żadnych korzyści, przyczynią się natomiast do powstania ogromnych szkód :
- zdewastowania naturalnego krajobrazu przyrodniczo kulturowego.
- zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców oraz zwierząt.
- zagrożenie wyludnienia trenów wokół ferm wiatrowych.
- zagrożenie spadku dochodów mieszkańców z tytułu prowadzonych inwestycji rolniczych i turystycznych.
- zagrożenia spadków dochodów budżetu Gminy Krasnopol.
- zagrożenie spadków wartości gruntów na terenie Gminy Krasnopol.
- pogłębienie problemów społecznych i ekonomicznych społeczności lokalnej.
Nie możemy być obojętni wobec tych zgorzeń, mówimy stanowcze NIE ! Chcemy ocalić unikalne walory naszej ziemi i przyszłym pokoleniom pozostawić  szanse rozwoju w nie zdegradowanym ekosystemie. Stanowisko nasze nie jest odosobnione. W krajach nowoczesnych i cywilizowanych odchodzi się od lokalizowania tego typu inwestycji tzw. „ wiatrakowych”  na terenach rekreacyjnych i przyrodniczo cennych dla całej gospodarki narodowej.
Dla przykładu i w uzasadnieniu  w załącznikach literatura do wglądu.
Do wiadomości i podjęcia działań:
 .....................................................................................................................................................................
PS : Wysłano dnia 17-07-2012 roku
Taki obywatelski protest podpisany przez wielu obywateli Polski wysłaliśmy również do  instytucji samorządowych i państwowych w naszym Kraju. Mamy nadzieję iż zostanie ostrzeżony.
 To wszystko z powodu :
Obwieszczenie  

poniedziałek, 14 maja 2012

Stodoła

Deski stoją dłużej w pionie niż w poziomie

Od Pulpit

Obserwacje terenowe.

sobota, 28 kwietnia 2012

ile jest wart krajobraz kulturowy

Zapytałem radnego z gminy Krasnopol, ile jest wart krajobraz kulturowy.
- Nic, odpowiedział.
Czy można mu wierzyć?
Piękne widoki ?

To są żywe i aktualne pytania nie tylko dotyczące terenu  gminy Krasnopol czy innych gmin  powiatu Sejneńskiego. Będą ? czy Nie będą ? zezwolenia na budowę ferm wiatrowych. Bardzo dożo zależy od decyzji Rad Gminnych, one legalizują zmiany. Ich głos może zmienić nasz krajobraz,  jeśli staną wiatraki odwrotu nie będzie. Suwalszczyzna terenem przemysłowym. ?
Rozmawiajmy teraz, póki czas !!!  


piątek, 27 kwietnia 2012

czwartek, 26 kwietnia 2012

Zielone miseczki zwiastują wiosnę,zima odeszła. Kuba Pietrzak kolega miastowy zmontował nam ten losowy teledysk.

czwartek, 19 kwietnia 2012

Uratuj krajobraz kulturowy Gminy Krasnopol

* Jak ratować krajobraz Gminy Krasnopol ?
* Jak bronić zdrowie i własność mieszkańców Gminy Krasnopol ?
* Jak ratować tereny rekreacyjne dla turystów i naszych gości ?

- To są nowe wsie w których zamierzają postawiać wiatraki.
1.LINÓWEK,
2.ORLINEK,
3.BOKSZE NOWE

- Tu już są plany pod fermę wiatrakową.
4.PIOTROWA DĄBROWA,
5.JEGLINIEC,
6.WYSOKA GÓRA,
7.ŻUBRONAJCIE,
8.KRASNOPOL,
9.CZARNA BUCHTA

- Będą następne.


Jeden z możliwych sposobów to obecność na Sesji Rady Gminy !
Przyjdź 20 kwietnia 2012 r. o godzinie 10.00
Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ośrodka Kultury, Sporthttp i Rekreacji w Krasnopolu.
Pomóżmy Radnym zrozumieć, puki jeszcze czas.

*
ZOBACZ TU JEST Projekt z 16.04.2012r.

*

*
* KOMUNIKAT Przewodniczącego Rady Gminy Krasnopol - Po Głosowaniu 7 głosów - ZA 4 głosy - Przeciw 2 głosy - Wstrzymało się czyli przegłosowano ????

niedziela, 15 kwietnia 2012

VII Oj wiosna Ty wiosna - zapowiedziana

Od Oj wiosna ty wiosna 2011 w Pogorzelcu
a przy okazji troszkę wspomnień z poprzedniej edycji jak to było na VI Festiwalu.

piątek, 23 marca 2012

Triangul koło Sztabina

Od 100D3100

Triangul, punkty w terenie, o znanym położeniu, utrwalone przez zakopanie kamiennych płyt, na których ustawia się specjalne słupy. Wyznaczenie i przygotowanie punktów triangulacyjnych stanowi wstępny etap triangulacji.
Wieże triangulacyjne utraciły swoje znaczenie, ponieważ zmieniła się technologia pomiaru osnów podstawowych. Obecnie nowe osnowy zakłada się przede wszystkim technikami satelitarnymi GPS.