poniedziałek, 14 maja 2012

Stodoła

Deski stoją dłużej w pionie niż w poziomie

Od Pulpit

Obserwacje terenowe.