wtorek, 20 listopada 2012

Suwalszczyzna, wita ! wiatrakiem ?

To mogą być OSTATNIE takie miejsca.

Promocje regionu?

poniedziałek, 19 listopada 2012

Przewodniczący odpowiada, w dniu 15 listopada 2012


Treść pisma :

Do Rady Gminy KrasnopolDomagamy się : zaniechania wszelkich działań związanych z instalowaniem wiatraków i ferm wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW. na terenie Gminy Krasnopol.
Lokalizowanie i budowa tego typu instalacji i inwestycji na terenie Gminy Krasnopol przyczyni się do powstania nieodwracalnych szkód dla społeczności lokalnej jak i środowiska w którym żyjemy. Firmy deweloperskie zabiegające o zezwolenia budowlane nie przyniosą żadnych korzyści, przyczynią się natomiast do powstania ogromnych szkód :
- zdewastowania naturalnego krajobrazu przyrodniczo kulturowego.
- zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców oraz zwierząt.
- zagrożenie wyludnienia trenów wokół ferm wiatrowych.
- zagrożenie spadku dochodów mieszkańców z tytułu prowadzonych inwestycji rolniczych i turystycznych.
- zagrożenia spadków dochodów budżetu Gminy Krasnopol.
- zagrożenie spadków wartości gruntów na terenie Gminy Krasnopol.
- pogłębienie problemów społecznych i ekonomicznych społeczności lokalnej.
Nie możemy być obojętni wobec tych zgorzeń, mówimy stanowcze NIE ! Chcemy ocalić unikalne walory naszej ziemi i przyszłym pokoleniom pozostawić  szanse rozwoju w nie zdegradowanym ekosystemie. Stanowisko nasze nie jest odosobnione. W krajach nowoczesnych i cywilizowanych odchodzi się od lokalizowania tego typu inwestycji tzw. „ wiatrakowych”  na terenach rekreacyjnych i przyrodniczo cennych dla całej gospodarki narodowej.
Dla przykładu i w uzasadnieniu  w załącznikach literatura do wglądu.
Do wiadomości i podjęcia działań:

Pismo i protest dotyczy Obwieszczenia Wójta Gminy Krasnopol w w sprawie:
 przystąpienia do z m i a n y Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY KRASNOPOL


czwartek, 15 listopada 2012

WYŁOŻENIE PLANU do projektu planu ?


Tak wygląda wykładanie projektu  planu w Gminie Krasnopol.  MÓWIĄ  ....Mogą być pytania , uwag niema !!!!

Tak wygląda przygotowanie do planowej degradacji i niszczenia krajobrazu w Gminie Krasnopol.


Artykuł z tygodnika SEJNY plus 

wtorek, 13 listopada 2012

Nowiny z Portalu Samorządowego

 

Nie chcą farm wiatrowych koło domów


Oryginał i bardzo ciekawe komentarze internautów na stronie :


http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/nie-chca-farm-wiatrowych-kolo-domow,38009.html 


Fot. Sxc.hu
Mieszkańcy Suwalszczyzny sprzeciwiają się planom budowy kilku farm wiatrowych. Najwięcej przeciwników jest w gminach: Puńsk, Krasnopol i Sejny.
 
Według protestujących inwestorzy chcą stawiać wiatraki blisko domów mieszkalnych i przy terenach chronionych. Przeciwni wiatrakom są mieszkańcy kilku podlaskich gmin m.in.: Krasnopol, Puńsk, Sejny, Bakałarzewo i Suwałki. Są plany, aby powstało tam ok. 200 wiatraków. Na Suwalszczyźnie stoi ich obecnie ok. 80.


Jak poinformowała szefowa stowarzyszenia Suduva Anna Szkarnulis, protestujący zebrali ok. 600 podpisów w gminie Puńsk, gdzie ma powstać kilkadziesiąt wiatraków. Szkarnulis powiedziała, że mieszkańcy sprzeciwiają się zbyt małym odległościom instalacji wiatrowych od domów. Ludzie boją się hałasu i wpływu wiatraków na ich zdrowie. Według Szkarnulis część wiatraków ma stanąć zaledwie 200-300 metrów od domów.

Wójt gminy Puńsk Witold Liszkowski poinformował, że jest pomysł, by wiatraki stanęły ponad 1 km od głównej miejscowości w gminie. Dodał, że są to nieużytki rolne, usytuowane na wzniesieniach.


W gminie Krasnopol wiatraki mają powstać wokół terenów chronionych oraz blisko Wigierskiego Parku Narodowego. Elżbieta Pietras jest jedną z przeciwniczek takich instalacji w gminie. „Planowane wiatraki ingerują w środowisko naturalne objęte ochroną – przy rezerwatach i ostojach. To niedopuszczalne. Wielu mieszkańców jest temu przeciwnych także dlatego, że wiatraki będą stały blisko ich domów” – powiedziała Pietras.

Wójt gminy Krasnopol Józef Stankiewicz powiedział, że firmy energetyczne przygotowując się do takich inwestycji planują początkowo wiele miejsc, gdzie chciałyby postawić wiatraki, ale później ich liczba jest mniejsza, ze względu na ograniczenia, głównie środowiskowe.

Stankiewicz uznał działania stowarzyszeń sprzeciwiających się budowie wiatraków za przesadne, bo może się okazać, że w gminie nie powstanie żaden wiatrak.

Konrad Ponganis ze Stowarzyszenia „Seina 1” powiedział, że planowane inwestycje spowodują „potężną dewastację krajobrazu, który jest na Suwalszczyźnie unikatowy”. Według niego wójtowie nie biorą tego pod uwagę, bo najważniejsze dla nich są pieniądze z podatków.

Wójt gminy Sejny Jan Skindzier, gdzie może powstać osiem wiatraków, poinformował, że gmina może uzyskać rocznie ok. 40 tys. zł podatku z jednej instalacji wiatraka.

W gminie Suwałki stoją obecnie 22 wiatraki. To były pierwsze wiatraki w tej części Polski. Wójt gminy Tadeusz Chołko powiedział, że kiedyś nie było takiego oporu ze strony mieszkańców. Obecnie jest on bardzo duży, dlatego nie uda się np. postawić wiatraków w miejscowości Czarnakowizna.
 

sobota, 10 listopada 2012

Przeciwnicy wiatraków łączą siły

Artykuł z portalu NiebywałeSuwałki, oryginał na stronie http://niebywalesuwalki.pl/21960/

| 10 listopada 2012 | 0 komentarzy
 
Spotkań i dyskusji dotyczących wpływu wiatraków na zdrowie ludzi i iluzorycznych korzyści finansowych płynących z tych inwestycji jest coraz więcej. Krasnopol i Gołdap to zaledwie dwie miejscowości, w których tematyka odnawialnych źródeł energii jest bardzo żywa.
W piątek – 9 listopada w Krasnopolu odbyła się dyskusja dotycząca lokalizacji wiatraków w gminie. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wywołują wiele wątpliwości, również co do źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. W spotkania uczestniczyli więc próbujący dociec prawdy mieszkańcy, przedstawiciele inwestora, radni i wójt. Przybyli także przeciwnicy budowy wiatraków z sąsiednich gmin i województw.
Pytań padających z sali było wiele. Lawina narastających wątpliwości rozpoczęła się od dociekań Jerzego Czyżyńskiego ze Stowarzyszenia „Krusznia”, który zainteresował się tym, na czyje zlecenie w planie zagospodarowania przestrzennego zostają dokonane zmiany. Głos zabrali też radni sejmiku wojewódzkiego – Leszek Dec i Waldemar Kwaterski, którzy zwrócili uwagę na aspekt turystyczny gminy i niszczenie krajobrazu. Leszek Dec przypomniał o środkach spożytkowanych na promocję turystyczną w regionie, które mogą zostać wyrzucone w błoto. Waldemar Kwaterski odwoływał się do obowiązków wobec przyszłych pokoleń. – Co im powiemy za 15-20 lat? – pytał.
Merytoryczne argumenty przywołał Krzysztof Przekop z Augustowa, który mówił o stopniach hałasu wytwarzanego przez turbiny wiatrowe, wspominał o braku kompetencji osób oceniających raporty oddziaływania na środowisko, o wykorzystywaniu niewiedzy rolników przez firmy wiatrakowe.
Chór przeciwników inwestycji na terenie Suwalszczyzny wzmocniły głosy kolejnych członków Stowarzyszenia „Krusznia”, którzy pytali o plany ochronne, parametry wiatraków, zagrożenia dla krajobrazu kulturowego. Ten temat poruszył Piotr Fiedorowicz, który cytując wyjątek z prognozy wspomniał, że zdaniem jej autorów największymi zagrożeniami dla tego terenu nie są wiatraki, a osadnictwo i turystyka.
O utracie wartości nieruchomości, na której znajduje się wiatrak, mówił z kolei Mariusz Dziczkowski z Suwałk. Kwestie zdrowotne poruszył Bogdan Wieczorek. Zbigniew Sienkiewicz, reprezentujący stanowisko „Bezpiecznej Energii” apelował, by protestować przeciwko budowie wiatraków. To on przedstawił mieszkańcom Krasnopola sytuację w innych częściach kraju. Wspomniał m.in. o gminie Wydminy, w której złożone zostały już pierwsze wnioski o odszkodowania za wiatraki na kwotę 750 tys. zł. Co istotne – według informacji przedstawionych przez Sienkiewicza – gmina zarabia na wiatrakach 90 tys. złotych rocznie. Różnicę szybko można wyliczyć.
Rozmowy w Krasnopolu doczekają się kontynuacji. Tak jak i w innych miejscowościach na terenie Suwalszczyzny. Od momentu budowy farmy wiatrowej pod Suwałkami w świadomości ludzi wiele się zmieniło. Możliwość gratyfikacji finansowej powoli schodzi na dalszy plan. Mieszkańcy docierają do informacji o negatywnym wpływie turbin zlokalizowanych blisko siedlisk, dowiadują się o skutkach finansowych, widzą degradację krajobrazu.
Kolejną porcję wiadomości przeciwnicy budowy wiatraków przywiozą z Gołdapi. W sobotę – 10 listopada odbędzie się tam konferencja edukacyjna zatytułowana „Cała prawda o wiatrakach”. Wezmą w niej udział naukowcy, radcy prawni, lokalni działacze. Szczegóły na stronie – http://niebywalesuwalki.pl/wydarzenie/konferencja-pt-cala-prawda-o-wiatrakach/


 Wójt jak zwykle komentuje całą sprawę "mądrąścio ludowo" i twierdzi, że większość mieszkańców jest za wiatrakami, no nie ?
czwartek, 8 listopada 2012

wtorek, 6 listopada 2012

Czy BIP Krasnopol kłamie ?

To są  plany czy białe plamy?  Czy  plan jest udawany  ?  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2012r. w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Krasnopolu przy ul. Maja 1, o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krasnopol z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2012 r.OBWIESZCZENIA Wójta  Gminy Krasnopol -Józefa Ryszard Stankiewicz
w sprawie zawiadomienistron postępowania poprzez publiczne ogłoszenie polegającego na :


1.,,,budowa farmy wiatrowej „Linówek na działkach nr geod 42, 5, 60/1, 63, 77, 85/1, 80/3, 168 w miejscowości Linówek, gmina Krasnopol ,,,.

2.,,, budowa farmy wiatrowej „Boksze Nowe na działkach nr geod 3, 6/2, 98, 101, 70, 71/1, 86, 96/2 w miejscowości Boksze Nowe, gmina Krasnopol,,,

3.,,,  budowa farmy wiatrowej „Orlinek” na działkach nr geod 137, 118/1, 143, 11, 130, 125, 117/1, 140, 132, 133 w miejscowości Orlinek, gmina Krasnopol,,,

4. oraz ,,,  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Piotrowa Dąbrowa, Jegliniec, Wysoka Góra, Żubronajcie, Krasnopol, Czarna Buchta w Gminie Krasnopol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,,,czwartek, 1 listopada 2012

Krasnopol dnia 9 listopada 2012 r. godzina 12.00

-

Jeśli mieszkasz lub chcesz zamieszkać w gminie Krasnopol. Przybądź koniecznie na spotkaniu.

 Usłyszysz ! Zobaczysz ! 

Może wtedy zrozumiesz co jest  przygotowywane, 

przez  ich Gminę ???  

Będą inwestorzy i ich planiści, naukowcy i specjaliści .  Dadzą nam RADY ????

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 9 listopada 2012r. w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Krasnopolu 

 ul. Maja 1, o godz. 12  00.