czwartek, 26 marca 2009

Wystawa - Suwalszczyzna krajobraz kulturowy. Zaproszenie

 


 
Posted by Picasa

Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób które posiadają stare fotografie dokumentującą dawny czas, dawne życie wiejskie na Suwalszczyźnie. Oczekujemy na kopie ( skany ), jeżeli zachodzą techniczne problemy możemy udzielić pomocy( w ramach naszej możliwości). Otwarcie planowane jest w Sejnach dzień 30 maja 2009.

re+ vita . Rynek ?

Na przykładzie KRASNOPOLA.

Po łacinie re + vita po polsku Rewitalizacja, dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie.
Działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów wiejskich i miejskich.
Celem jest odnalezienie nowego zastosowania dla konkretnego obszaru.

Przykładem w tym przypadku niech będzie - park Krasnopolski.

Co w konsekwencji doprowadzić ma do stanu w którym obszar ten zmieni swoją funkcję.

Przywrócenie - rynku w Krasnopolu.

Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanej przestrzeni.

Tak można: Rozwiązania tych problemów opracowane zostają kompleksowo w tzw. "lokalnych programach rewitalizacji", przygotowywanych przez władze lokalne w oparciu o wytyczne "Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006".

I tak bywa: Istotną sprawą w trakcie realizacji Programów Rewitalizacji jest pozyskanie partnerów społecznych - organizacji pozarządowych realizujących działania należące do sfery społecznej procesu rewitalizacji. Partnerzy tacy poszukiwani są przez podmioty realizujące proces wśród organizacji już istniejących. W przypadku słabości takich na obszarze rewitalizowanym bądź nawet ich braku podejmowane są działania zmierzające do ich kreacji.

Dlaczego tylko Krasnopol ?

Pochodzenie terminu, rewitalizacja.
Rewitalizacja jest terminem pochodzenia medycznego, gdzie oznacza przywracanie sił witalnych ludziom. Można też rewitalizować długowieczne pojazdy np. kolejowe i inne maszyny (czas cyklu życia pudła jest dłuższy niż wartość technologiczna wyposażenia). Termin jest obecnie nadużywany i nazywa się tak każdą większą modernizację.
Posilałem się Wikipedią http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewitalizacja#Linki_zewn.C4.99trzne

środa, 25 marca 2009

DautenisUK

Dużo tu pięknych starych drzew...
Zdjęcia niestety tylko z telefonuponiedziałek, 23 marca 2009

Dautenis

Jutro nasi lecą samolotem, tam gdzie bociany nie latają od 1416 roku.
Zespół Dautenis gra tam kilka koncertów.
Gdzie i kiedy sami napiszą.
dla przypomnienia :
http://www.dautenis.art.pl/

sobota, 21 marca 2009

eż- oto wnet

 
Posted by Picasa

Bociany przylecą ?

Bocianie ciekawostki
Ostatnie kilka tysięcy lat historii bocianów w Europie
Gdy ustępowało ostatnie zlodowacenie (kilkanaście tysięcy lat temu), w miarę rozszerzania się obszarów dogodnych dla bytowania bociana, gatunek ten rozprzestrzeniał się ku północy z terenu Afryki oraz być może Bałkanów i Półwyspu Iberyjskiego. Tam bowiem przetrwał epokę lodowcową.Kilka tysięcy lat temu, kiedy większą część naszego kontynentu porastały lasy, bocianów zapewne było tu niewiele. Zamieszkiwały błotniste brzegi jezior oraz otwarte tereny zalewanych powodziami łąk i torfowisk w dolinach dużych rzek. Gdy łąki te w naturalny sposób z czasem porastał las, ptaki przenosiły się nad inną łąkę lub nad inną rzekę.Sytuacja zmieniła się, kiedy Europejczycy rozwinęli rolnictwo i by zdobyć nowe grunty pod pastwiska oraz uprawy zaczęli wycinać lasy. Już w starożytnej Grecji i Rzymie bociany zamieszkiwały tereny rolnicze i osiedlały się na miejskich budynkach. W Europie Zachodniej wielkie połacie lasów znikły we wczesnym średniowieczu, a w Polsce pomiędzy 12. a 16. wiekiem (wcześniej na Śląsku i Wielkopolsce, później na północnym-wschodzie kraju). Wraz z powiększaniem się areału tworzonych i użytkowanych przez człowieka łąk i pastwisk rosła liczba bocianów, które chętnie i bez obaw korzystały z coraz to nowych terenów.

Jednak nadszedł czas, gdy zmiany dokonywane przez ludzi w przyrodzie przestały sprzyjać bocianom. Osuszanie wilgotnych łąk, regulacja dużych rzek, ujednolicanie i zubażanie krajobrazu rozległych obszarów rolniczych oraz postępująca urbanizacja pozbawiały bociana dogodnych warunków.
Ostatnie bocianie gniazdo w Wielkiej Brytanii zostało opuszczone już w 1416 (gdy zasiedlanie wschodniej Polski i Litwy dopiero się zaczynało). Bociany przenosiły się więc na wschód. Zresztą ten proces wolno toczy się nadal. Znaczny spadek liczebności bocianów na zachodzie Europy (od atlantyckich wybrzeży Francji po Łabę) rozpoczął się w 19. wieku i nasilił w 20.W ciągu ostatnich stu lat bociany prawie znikły z północnej Francji, Belgii, Holandii, Danii, zachodnich i południowych Niemiec, a w Szwecji i Szwajcarii przez pewien czas zupełnie ich nie było. Obecnie w Holandii jest mniej niż 10 par lęgowych tego gatunku (w 1958 r. było 56 par, a w 1910 około 500), zaś w Danii jest teraz 9 par (w 1890 r. było 4000). Natomiast w ciągu ostatnich dziesięcioleci bociany założyły pierwsze gniazda na północny-wschód od Sankt Petersburga oraz w okolicach Moskwy i Woroneża.
Tomasz Cofta
O bocianie w wierzeniach, kulturze i historii

wtorek, 17 marca 2009

W poszukiwaniu skrzypaków

Kilka zdjęć z poniedziałkowej wizyty na Podlasiu.
Celem było spotkanie, poznanie ludzi, pokonanie odległości i granic administracyjnych. A czy sie udało zobaczysię na Wiośnie, tuż tuż . ..Po drodze nad Bugiem

Pan Zdzisław

Harmonia 4-rzędowa Pana Zdzisława
Też Pan Zdzisław i też skrzypek

... i harmonista!

środa, 11 marca 2009

Konkurs - konserwatorski.

Adres, na który należy zgłaszać oferty do konkursu:
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5. e-mail: zabytekpodlasia@interia.pl
Informacji o konkursie udziela: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, tel. (086) 277 13 28 wew. 21 w godz. 8-16.

Udział w konkursie należy zgłaszać wypełniając załączony druk zgłoszenia dostępny na stronie:
www.muzeumrolnictwa.pl

Nagrody: Suma nagród ufundowanych przez organizatorów konkursu wynosi 27.500 zł. (brutto).
Pierwsza nagroda – 6 000 zł., trzy drugie nagrody po 3.000 zł., pięć trzecich nagród po 1.500 zł. Oraz dziesięć wyróżnień po 500 zł. Na wniosek jury wysokość nagród może ulec zmianie. W przypadku przyznania nagrody dla samorządu lub instytucji prowadzonych przez samorząd należy ją przeznaczyć w całości na ochronę dóbr kultury.
Termin: przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2009 roku, ocena zgłoszonych budynków przez jury do 30 czerwca 2009 r, przyznanie nagród konkursowych do 25 października 2009 roku.Regulamin konkursu na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim.

I. Organizatorzy konkursu.
1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
II. Cele konkursu.
1. Ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa drewnianego.
2. Propagowanie wiedzy na temat wartości zabytkowej i piękna dawnej wiejskiej architektury drewnianej.
3. Zdopingowanie i zachęcanie władz gminnych i właścicieli obiektów drewnianego budownictwa wiejskiego do dbałości o ich stan.
4. Rozpropagowanie wśród okolicznych mieszkańców oraz turystów piękna i wartości dawnej zabudowy drewnianej.
5. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, dumy z dbałości o zachowane obiekty i potrzeby ich konserwacji i utrzymania.
6. Wskazanie możliwości dostosowania budynków drewnianych do współczesnych potrzeb z zachowaniem ich naturalnych pierwotnych właściwości.
III. Warunki udziału w konkursie.
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich właścicieli i użytkowników budynków drewnianych na terenach wiejskich województwa podlaskiego (w miejscowościach liczących do 5 000 mieszkańców):
- budynki mieszkalne: chałupy, dwory, czworaki, dróżniczówki, plebanie,
- budynki gospodarcze: spichrze, stodoły, wozownie, maneże, itp.
- budynki użyteczności publicznej: dworce kolejowe, karczmy, szkoły, siedziby urzędów gminy, spichrze gminne,
- budynki przemysłowe: wiatraki, młyny, kuźnie, itp.
- zagrody wiejskie i założenia dworskie,
2. Do konkursu można zgłaszać obiekty powstałe do 1960 roku.
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć obiekty podległe ochronie poprzez Muzea i Skanseny.
4. Zgłaszanie obiektu do konkursu wymaga zgody jego właściciela.
IV. Oceny i nagrody.
1. W skład jury wchodzą:
- przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
- przedstawiciele Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku,
- przedstawiciele Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
- przedstawiciele Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
2. Ocena obiektów będzie się opierać na wyrażonej opinii członków jury wyrażonych w sytuacjach dyskusyjnych większością głosów jury, które będzie brało za podstawę następujące kryteria:
– za stan zachowania obiektu zgodny z tradycją regionalnego budownictwa wiejskiego,
– za obiekty małej architektury (płot, studnie, kapliczki, itp.)
– za otaczającą zieleń nawiązującą do charakteru budynku,
– za zachowanie wnętrza zgodnego z tradycją lokalną, zwłaszcza urządzeń grzewczych.

Stawiski też pielęgnują

HERB - MIASTA STAWISKI.


 

 

 

 
Posted by Picasa

poniedziałek, 9 marca 2009

Pochód w Maćkowej Rudzie...ludzie szukają wolności to dobry ? ZNAK
także, państwowa instytucja kultury szuka, to sztuka i ludzie...

Krasnopol 2009 - 03 - 09 Pismo

piątek, 6 marca 2009

piec kaflowy

 

To jest wolny piec kaflowy, sfotografowany w 2008 nieopodal wsi Palestyna.
Posted by Picasa

z deski wycięte

 

 

Ornament i dawne wzory (prostych) ludzi. Zdobią.
Posted by Picasa

czwartek, 5 marca 2009

Wycinki, przycinki - linki

W lokalnych mediach przeczytane:

Augustów: Problemy z wycinką starych drzew na cmentarzu [ 2009-03-05 ]
Stare, spróchniałe drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi na augustowskim cmentarzu. Ich wycince sprzeciwia się jednak Stanisław Tumidajewicz, konserwator zabytków. Cmentarz jest zabytkowy i dlatego proboszcz nie może wyciąć drzew bez stosownego pozwolenia.
Co prawda takie zezwolenie było już wydane w 2005 roku, ale Jan Wróblewski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego, który zarządza nekropolią, nie zdążył wyciąć wszystkich zagrażających drzew i decyzja straciła ważność. Teraz jest problem, bo drzewa zagrażają ludziom odwiedzającym cmentarz, ale nie można ich ruszyć bez kolejnego pozwolenia konserwatora.

Ksiądz nie kryje zdziwienia decyzją konserwatora zabytków z Suwałk i deklaruje, że będzie ponownie starał się o pozwolenie, aby ostatecznie wyeliminować niebezpieczeństwo.

komentarze:

wycinać nie zważać

Wycinajcie co chcecie, w Krasnopolu wójt z księdzem zniszczyli wszystkie zabytkowe drzewa jakie były w parku i mają konserwatora w "poważaniu"
(drwal, 2009-03-05 14:55:00)[ Odpowiedz ]
Bieżący wątek [ Wszystkie wątki ]
wszystkie wątkiwycinać nie zważać (drwal 2009-03-05 14:55)
Wycinajcie co chcecie, w Krasnopolu wójt z ...
Komentowany artykuł:
Augustów: Problemy z wycinką starych drzew na cmentarzu

Musi być kolejne pozwolenie konserwatora zabytków

wtorek, 3 marca 2009

Proste - jeszcze raz.


Zimą, >>>nieopodal drzewo, >>> tak jak konary i gałęzie cienie rzucają na ziemie.

Bryzgiel

"Bryzgiel jest wsią w której następuje ciągła wymiana mieszkańców. Co pewien czas któryś z właścicieli pozbywa się swego gospodarstwa, w którego miejscu wznoszona jest nowa dacza bogatego mieszczucha. Niektóre z nich wyglądają jak projekty wymyślone przez naćpanego architekta, któremu wydawało się, że pracuje dla Disneylandu. Zatwierdzić takie obce tutejszemu budownictwu maszkary musieli ślepi lub czymś zaślepieni urzędnicy. Swoją drogą zabudowa Bryzgla nie urzeka."

Znalezione na http://bryzg.pl
Strona prowadzona przez mieszkańca Bryzgla - Pana Stanisława Przełomskiego

poniedziałek, 2 marca 2009

Tendencyjna eszkalacja

Przegląd Sejneński 25 lutego 2009

bania gliniana

 
Posted by Picasa


Czy znane są takie budynki w naszym - powiecie?
A może są one rzadkością na świecie - co powiecie.

niedziela, 1 marca 2009

Młyn motorowo-walcowy, Krasnopol 2003 rok.

 

 

 

 
Posted by Picasa

cut-off-nie

Analiza odpowiedniości >
(lub analiza korespondencji, ang. correspondence analysis)

Kolumny macierzy mogą reprezentować partie polityczne, wiersze - okręgi wyborcze, a wartości macierzy - liczności głosów w poszczególnych okręgach, oddanych na daną partię. Wynikiem analizy korespondencji będzie uszeregowanie zarówno partii jak i okręgów w pewnej kolejności, której interpretacja należy do badacza. W praktyce może się np. okazać, że uszeregowanie to będzie odpowiadać osi lewica-prawica.

Skalowanie >

Proporcjonalna zmiana wszystkich rozmiarów i jednostek stosowanych do opisu układu fizycznego lub jego modelu matematycznego, w sposób który ma w założeniach zachować ogólny przebieg zachodzących w nim procesów.
Skalowanie w pierwszym sensie stanowi często część analizy wymiarowej. Czasami skalowanie, choć teoretycznie nie powinno, zmienia matematyczną naturę opisu niektórych zjawisk, co może prowadzić do błędów w interpretacji zjawisk opisywanych przez przeskalowany model.
Porównaj renormalizacja

Renormalizacja >

Określenie używane dla nazwania skomplikowanej procedury matematycznej pozwalającej na grupowanie całych zbiorów modeli fizycznych w równoważne sobie klasy.
W ramach takiej procedury, układ fizyczny, opisywany równaniami zawierającymi skomplikowane oddziaływania reprezentowane przez człony nieliniowe, może zostać sklasyfikowany do tej samej klasy, co inny układ, czasem liniowy lub ten sam układ, ale dla innych wartości tzw. stałych sprzężenia, odpowiadających za "siłę" wyrazów nieliniowych. Innymi słowy przechodzimy z jednego modelu o ustalonych wartościach parametrów w równaniach do innego modelu o innych wartościach parametrów. Technika grupy renormalizacji pozwala ocenić, kiedy takie przejście jest właściwe, oraz często pozwala uzyskać znaczne uproszczenie opisu.
Praktyczna realizacja renormalizacji jest różna w różnych dziedzinach fizyki. Wyróżnia się przy tym dwa podejścia: związane z mechaniką statystyczną i związane z teorią pola. Podejście związane z mechaniką statystyczną pozwala uniezależnić opis układu od skali zjawiska co jest owocne w opisie przejść fazowych, natomiast podejście związane z kwantową teoria pola pozwala uniezależnić przewidywania teorii od tzw. cut-off - parametru obcięcia.

Skopiowane ze źródła internetowego
WIKIPEDIA - Wolna Encyklopedia.

-- Powyższy cytat niech pozostanie komentarzem do skali obrażeń Stowarzyszenia Krusznia.