poniedziałek, 10 czerwca 2013

Bezpieczna odległość w Gminie Miłki - 3 km od wiatraka.

Dnia 7 czerwca 2013 r. podczas XXXII sesji Rady Gminy w Miłkach podjęto uchwałę o oddaleniu elektrowni wiatrowych o min. 3 km od zabudowań mieszkalnych oraz uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/101/2012 z dnia 17  września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Staświny  w gminie Miłki.
Projekt z inicjatywy  Stowarzyszenie zwykłego Dla Dobra Mieszkańców - gmina Miłki i okolice.

więcej informacji na stronie : Stowarzyszenie Kochamy Mazury

Ósma Oj wiosna Ty wiosna w Krasnogrudzie


Poniżej plan ogólny a co najciekawsze niedługo w szczegółach.

21.06 - PIĄTEK - sesja I - 10.00-13.00

SKRZYPCE - mistrzowie: Zdzisław Marczuk, Zdzisław Radzikowski, Astrid Selling

HARMONIA - mistrz: Tadeusz Wasilewski

21.06 - PIĄTEK - sesja II - 15.00-18.00

ŚPIEW - mistrz: Marcin Lićwinko
TAŃCE POLSKIE - mistrzynie: Marta Urban-Burdalska, Małgorzata Bielińska

22.06 - SOBOTA - sesja I - 10.00-13.00

ŚPIEW - mistrzowie: Weronika Zubowicz, Stanisława Czuper, Marcin Lićwinko
CYMBAŁY - mistrz: Paweł Grupkajtys
HARMONIA - mistrzowie: Tadeusz Wasilewski, Stanisław OIszewski

22.06 - SOBOTA - sesja II - 15.00-18.00

TAŃCE SZWEDZKIE - mistrzowie: Astrid Selling, Gustav Nilsson
MELODIE BIAŁORUSKIE - mistrzowie: muzycy grupy Staroje Sialo

22.06 - SOBOTA - sesja III - 19.00-22.00

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE - mistrz: Grzegorz Tomaszkiewicz

23.06 - NIEDZIELA - sesja I - 10.00-13.00

SKRZYPCE - mistrzowie: Zdzisław Marczuk, Zdzisław Radzikowski
HARMONIA - mistrz: Tadeusz Wasilewski
ŚPIEW - mistrz: Marcin Lićwinko