piątek, 24 kwietnia 2009

Daczowiska

Konferencja
„Dacza w nadbiebrzańskim stylu”
czyli odtwarzanie tradycyjnej architektury dla potrzeb agroturystycznych
i ochrony krajobrazu kulturowego

Organizator: MGOK-u w Lipsku

Założenia ideowe:
Obserwując narastającą w naszej gminie i okolicy ekspansję „osiedleńców” z dużych miast, którzy wykupują działki i budują na nich swoje domostwa, a także działalność budowlaną mieszkańców, zauważamy, że zbyt małą uwagę przywiązuje się do tego, by te nowo powstające domy miały charakter regionalny. Na istniejącym rynku inwestorskim panuje architektoniczna nijakość i przypadkowość. Lokalne pracownie architektoniczne oferują komercyjne projekty, często niepodbudowane lokalną tradycją. Indywidualne odtwarzanie architektury często jest chaotycznym powiązaniem elementów z różnych regionów. W rezultacie nasz lokalny krajobraz bardzo szybko i bezpowrotnie traci na wartości.

Konferencja jest częścią projektu , którym MGOK w Lipsku chce rozpocząć wypracowanie metodologii ocalania ciekawych architektonicznie przykładów budownictwa lokalnego i jego poszczególnych elementów np. odrzwi, nadokienników, ganków, okiennic, ozdób szczytów itp. Zaplanowane działania są przygotowaniem do stworzenia w przyszłości zbioru wzorów lokalnego budownictwa, który będzie dostępny i możliwy do zastosowania przez przyszłych inwestorów (mieszkańców i napływowych), budujących na potrzeby własne i agroturystyki.
Cały ten program ma na celu zmianę nastawienia w przyszłości zarówno budujących, jak i przedstawicieli samorządu terytorialnego. Realizacja tego zamierzenia da szansę dokonania przełomu w zakresie praktycznej ochrony unikalnego krajobrazu Suwalszczyzny.


Do udziału zapraszamy:
• lokalnych aktywistów (pracowników M-GOK, twórców ludowych, członków Towarzystwa Przyjaciół Lipska),
• etnografów zgłębiających temat budowy i ochrony obiektów inspirowanych architekturą regionu,
• samorządowców (teren powiatu).


Efektem konferencji powinny być:
• instrukcje i rozwiązania metodologiczne dotyczące gromadzenia dokumentacji,
• wskazówki do przyszłych działań w kierunku – jak sprawić, żeby nasze postulaty zaczęły funkcjonować w urzędach, np. przy wydawaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy


Konferencji towarzyszy wystawa zdjęć tradycyjnego krajobrazu kulturowego okolic Lipska, w tym z warsztatów młodzieżowych oraz archiwalnych fotografii dawnego Lipska i okolic.
Program konferencji

czwartek, 30.04.2009

11.00 – 11.15
Otwarcie konferencji
11.15 – 11.55
Artur Gaweł, Białostockie Muzeum Wsi: Dokumentacja architektoniczna drewnianych budynków o walorach zabytkowych - wymogi, standardy, praktyka
11.55 – 12.15
Tadeusz Korowaj – Wspomnienie o dokumentowaniu okolic Lipska


godz. 12.15- 12.30 przerwa kawowa. Otwarcie wystawy zdjęć i wręczenie nagród w konkursie fotograficznym dotyczącym realizacji projektu.


12.30 – 12.50
Wojciech Pająk, Stowarzyszenie Pastwisko.org – Korzyści z agroturystyki prawdziwie agro- turystycznej
12.50 – 13.20
Tomasz Wiśniewski, Stowarzyszenie Szukamy Polski – Zagubiony porządek. W jaki sposób skorzystać z dziedzictwa kulturowego przy budowaniu strategii promocji małych ojczyzn w naszym kraju
13.20 – 13.35
Grażyna Bachor, Urząd Gminy Lipsk – O formułowaniu decyzji o warunkach zabudowy
13.35 – 14.15
Dyskusja: Jak można zmieniać krajobraz za pomocą projektów? Problemy i potrzeby. Wnioski.
Uczestniczą: Wojciech Pająk – Stowarzyszenie Pastwisko.org, Piotr Kuczek, Mirosław Nalaskowski – Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach oraz uczestnicy konferencji

Zakończenie konferencji

Brak komentarzy: