czwartek, 11 marca 2010

Od Panów z Kompanii

Kawalerowie, Mężowie, Rozwodnicy i Wdowcy
a więc szanowni odbiorcy tego pisma.

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej części projektu Serce Dzwonu.
Przedsięwzięcie to w całości poświęcone jest tradycyjnym praktykom muzycznym,
które niegdyś stanowiły oś gromadzenia się wiejskich wspólnot. Już w końcu marca
rozpoczniemy przygotowania do kolejnego Kolędowania Wołoczebnego, które od
zachodu słońca w Niedzielę Wielkanocną dziać się będzie w kilku Podlaskich
wsiach.

Wołoczebne
Zwyczaj chodzenia po Wołoczebnym, czy chodzenia z Konopielką wywodzi się
wprost z czasów w których nowy rok, zgodnie z agrarną logiką rozpoczynał się
wiosną. Nowy cykl przyrody nie mógł się jednak naprawdę rozpocząć bez
odpowiednich zabiegów zapewniających tak jego pomyślny początek jak i szczęśliwy
koniec. Od tego byli Wołoczebnicy – wyłącznie mężczyźni – nadchodzili o zachodzie
słońca w dniu zwanym dziś Niedzielą Wielkanocną. Na podwórzach gospodarstw
śpiewali specjalne pieśni życzące, dla gospodarzy i panie na wydaniu. Za śpiewanie
otrzymywali dary – jak wspominają ostatni Wołoczebnicy – musowo wódkę,
kiełbaskę i jajka. Ich czas kończył świt Wielkanocnego Poniedziałku, który
jednocześnie był dniem konsumpcji darów i wspólnego święta.

Pamięć
Pamięć o tym niezwykłym zwyczaju do czasów współczesnych przetrwała w
niektórych wsiach Północnego Podlasia, choć i tu po Wołoczebnym nie chodzi się już
od lat 60tych XX wieku. Mimo to wielu mieszkańców Podlasia – zwłaszcza starszego
pokolenia – doskonale pamięta co trzeba odpowiedzieć na zapytanie Wołoczebników
i jak ich przyjąć. Dobrze rozpytując udaje się znaleźć również takich, którzy sami za
młodych lat tworzyli Wołoczebne Kompanie.

Akcja
Idąc tropem tych odkryć w 2008 roku zainicjowaliśmy pierwsze po kilkudziesięciu
latach wołoczebne we wsi Guzy, a w 2009 nakłoniliśmy dwóch ostatnich
Wołoczebników z Kruszyna by po ok. 40 latach przerwy zaśpiewać Konopielki
również w ich wsi W tym roku planujemy restytuować Wołoczebne w kolejnej
wsi Północnego Podlasia oraz wesprzeć już działające kompanie w Kruszynie i
Guzach.

Udział
Udział w przedsięwzięciu jest otwarty dla wszystkich spełniających kryterium wieku
(min. 18 lat) i płci (wyłącznie panowie). Nie jest wymagane wcześniejsze
doświadczenie śpiewacze. Warunkiem udziału jest możliwość uczestniczenia
zarówno w warsztatach przygotowawczych, jak i samym Kolędowaniu
Wołoczebnym. Poniższy harmonogram układa w czasie cały plan akcji:

Plan
• 23 – 27 III warsztaty Pieśni Wołoczebnych w Knyszynie.
W trakcie zajęć będziemy poznawać Wołoczebny repertuar oraz tradycyjne
techniki emisji głosu pozwalające na wielogodzinne śpiewanie w otwartej
przestrzeni. Przewidziane są również spotkania z Wołoczebnikami wsi, w
których prowadzone będzie Kolędowanie. Zajęcia Warsztatowe rozpoczną się
23 III o godzinie 16 w Knyszyńskim Ośrodku Kultury (najlepiej dotrzeć do
Knyszyna rano lub dzień wcześniej – od stacji idzie się ok. 5 km). Warsztat
zakończy się wieczorem 27 III w sobotę.
• 4 – 5 IV Kolędowanie Wołoczebne
W Niedzielę Wielkanocną ok. godziny 16 rozpoczniemy Kolędowanie
Wołoczebne w umówionych wcześniej wsiach. (szczegóły transportu i miejsca
spotkania omówimy w trakcie spotkania w Knyszynie). W Poniedziałek
Wielkanocny we wsiach, w których pojawią się Wołoczebnicy odbędą się
zgromadzenia wiejskie obfitujące w hulanki i swawole.
Informacje organizacyjne
• Należy wziąć ze sobą śpiwór i karimatę – na miejscu dostępna podłoga, warunki
sanitarne w stylu kawalerskim.
• Zapewniamy jeden ciepły posiłek dzienni oraz dostęp do kuchni.
• Udział w warsztacie i Kolędowaniu jest bezpłatny
• Ilość miejsc ograniczona (16 osób), pierwszeństwo dajemy tym, którzy będą w
stanie wziąć udział w całym warsztacie i kolędowaniu.
• Na zgłoszenia czekamy do 20 III 2010
• Kontakt: Maciej Żurek, email: keselycia@gmail.com tel: 601 63 45 47
• Organizatorzy: Stowarzyszenie Tratwa i Knyszyński Ośrodek Kultury
• Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Starostwa Powiatowego w Mońkach.
• Więcej informacji o przeprowadzonych do tej pory Kolędowaniach można
znaleźć na stronie: www.sercedzwonu.tratwa.pl

4 komentarze:

Unknown pisze...

Panie strasznie dużo tekstu.

Trombik pisze...

Czy to ogłoszenia duszpasterskie aby ?

M pisze...

a parytety gdzie?!
;)

lutek pisze...

Włoczeby wszystkich krajów łączyć się Wiosna!