sobota, 8 maja 2010

GwarMały słownik gwar polskich, red. J. Wronicz, stron 366, Wyd. LEXIS 2009.

Wydano nową książkę o gwarach polskich.
Słownik zawiera ponad 10 tysięcy haseł. Znalazły się w nim wyrazy różniące się formą i znaczeniem od wyrazów znanych polszczyźnie ogólnej. Dzięki tej publikacji możemy poznać słownictwo własnego terenu oraz jego związki z regionami sąsiednimi, dalszymi, wreszcie z całą Polską.
Bogactwem słownika są nigdzie dotąd niepublikowane materiały rękopiśmienne zapisane przez dialektologów podczas badań terenowych.

O gwarze napisali

Brak komentarzy: