czwartek, 19 sierpnia 2010

Farma elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespół Krasnopol

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Wiatraki małe ! Wiatraki duże ! Wiatraków masa ?

To mało powiedziane - fermy wiatrowe. w Gminie Krasnopol, to nie nowina.
Czytam BIP Urzędu Gminy Krasnopol a w nim OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 14.11.2008r.
1 http://ug-krasnopol.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=958
0 wydaniu postanowienia w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w dniu 23.01.2009 r.
2 http://ug-krasnopol.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=1244
OBWIESZCZENIE o ponownym wystąpieniu do organów opiniujących z dnia dnia 21.04.2009 r.
3 http://ug-krasnopol.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=1975
o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w dniu 28.05.2009 r.
4 http://ug-krasnopol.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=2037

Czytam te informację z ciekawością i zainteresowaniem ;

zawiadamia się strony postępowania
że w dniu 26.09.2008 r. na wniosek złożony przez Gminę Krasnopol zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.
Każdej ze stron tego postępowania przysługuje uprawnienie wynikające z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego studium.
Strona postępowania może w terminie 21 dni od dnia dokonania obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy w pokoju Nr 6 Urzędu Gminy Krasnopol oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasnopol oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasnopolu oraz przesłanie do sołtysów miejscowości w których ma być realizowane przedsięwzięcie.
ROZUMIEM, takie są procedury administracyjne.

Jedno pytanie czy mieszkańcy tej Gminy coś o tym wiedzą ??????????????????????
Plotki niosą, ja osobiście słyszałem o trzech ( 3 turbinach ) WIERZYĆ temu NIEMA CO wiadomo to są tylko plotki i pomówienia.

A co najważniejsze ----- co z tego będą mieli MIESZKAŃCY ?????????????????????
Bo to nie jest obojętne, ile będziemy mieli korzyści a ile strat.
To pozostanie z nami na wiele lat.

Co to zmieni dla nas ?


Tego nie wiem ale zapytać mogę, by nie żałować i aby nie było po ptakach i nie tylko.
Idą nowe czasy, trzeba liczyć się z ogromną technologią i postępem by nie został podstępem.
Tu proszę dla równowagi troszkę informacji o możliwościach tych co Inwestują w to
http://www.gramwzielone.pl/zielone/artykul/Dotacje-na-wiatraki
im zależy by zarobić - to jest jasne.
 
Posted by Picasa

1 komentarz:

Unknown pisze...

Wiatraki dewastują krajobraz. Oszpecono nimi wzgórza na zachód od Suwałk. Pełzną już do "mojego" Filipowa. Niby "zielona energia", ale kosztem utraty piękna krajobrazu. żal