środa, 26 stycznia 2011

Areopag na wzgórzu Wigierskim

Żyjemy w ciekawych czasach, czasach zmiany:
Domu Pracy Twórczej w Wigrach
zwać się będzie:
WIGIERSKI AREOPAG NOWEJ EWANGELIZACJI

Czym był Areopag w Grecji to wiemy, zaczerpnąłem z Wikipedii -
Areopag (gr. ὁ Ἄρειος πάγος ho Areios pagos - "wzgórze Aresa") – w starożytnych Atenach najwyższa rada złożona z byłych archontów. Nazwa rady pochodzi od miejsca obrad – wzgórza Aresa, które poświęcone było bogu wojny i Eryniom, ich świątynia u stóp wzgórza była azylem dla zabójców. Nie jest znany dokładny czas powstania rady areopagu.

Powstały Nowy Areopag rusza z dniem 1 maja 2011 roku. Czas pokarze, czym będzie.

Zwany w skrócie WANE
został powołany do istnienia przez J.E. Ks. Bp Jerzego Mazura w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, tj. dnia 8 grudnia 2010r.. Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji jest nową jednostką organizacyjną funkcjonującą w strukturach Diecezji Ełckiej i działa na podstawie przepisów prawa kanonicznego i Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. O stosunku Państwa do Kościoła ( Dz. U. 1989, Nr 29) oraz zatwierdzonego przez Biskupa Ełckiego Statutu WANE. Siedzibą WANE jest Pokamedulski Klasztor w Wigrach.
Celami WIGIERSKIEGO AREOPAGU NOWEJ EWANGELIZACJI są:
1. Dzieła apostolatu i nowej ewangelizacji, pobożności oraz miłości duchowej i miłości miłosiernej.
2. Ukazywanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II.
3. Ochrona zabytkowego pokamedulskiego zespołu klasztornego w Wigrach, jego prawidłowa eksploatacja oraz ochrona otaczającego środowiska przyrodniczego.
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, europejskiej, obywatelskiej i kulturowej.

Brak komentarzy: