czwartek, 19 kwietnia 2012

Uratuj krajobraz kulturowy Gminy Krasnopol

* Jak ratować krajobraz Gminy Krasnopol ?
* Jak bronić zdrowie i własność mieszkańców Gminy Krasnopol ?
* Jak ratować tereny rekreacyjne dla turystów i naszych gości ?

- To są nowe wsie w których zamierzają postawiać wiatraki.
1.LINÓWEK,
2.ORLINEK,
3.BOKSZE NOWE

- Tu już są plany pod fermę wiatrakową.
4.PIOTROWA DĄBROWA,
5.JEGLINIEC,
6.WYSOKA GÓRA,
7.ŻUBRONAJCIE,
8.KRASNOPOL,
9.CZARNA BUCHTA

- Będą następne.


Jeden z możliwych sposobów to obecność na Sesji Rady Gminy !
Przyjdź 20 kwietnia 2012 r. o godzinie 10.00
Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ośrodka Kultury, Sporthttp i Rekreacji w Krasnopolu.
Pomóżmy Radnym zrozumieć, puki jeszcze czas.

*
ZOBACZ TU JEST Projekt z 16.04.2012r.

*

*
* KOMUNIKAT Przewodniczącego Rady Gminy Krasnopol - Po Głosowaniu 7 głosów - ZA 4 głosy - Przeciw 2 głosy - Wstrzymało się czyli przegłosowano ????

Brak komentarzy: