poniedziałek, 10 czerwca 2013

Bezpieczna odległość w Gminie Miłki - 3 km od wiatraka.

Dnia 7 czerwca 2013 r. podczas XXXII sesji Rady Gminy w Miłkach podjęto uchwałę o oddaleniu elektrowni wiatrowych o min. 3 km od zabudowań mieszkalnych oraz uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/101/2012 z dnia 17  września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Staświny  w gminie Miłki.
Projekt z inicjatywy  Stowarzyszenie zwykłego Dla Dobra Mieszkańców - gmina Miłki i okolice.

więcej informacji na stronie : Stowarzyszenie Kochamy Mazury

Brak komentarzy: