środa, 3 września 2014

Zastępca Wójta Gminy Krasnopol

 Autor: Anna Witkowska - Zastępca Wójta Gminy Krasnopol
- podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Farma elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespół Krasnopol”
FŚ.7624-1/11  OBWIESZCZENIE
http://ug-krasnopol.pbip.pl/?event=informacja&id=5291

Brak komentarzy: