wtorek, 17 listopada 2009

Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny

Data: 20 listopada 2009
Termin: 10:00 - 16:00
Miejsce: ROKiS w Suwalki

Sesja dotyczyć będzie podsumowania kilkudziesięcioletnich badań ekspedycyjnych na Suwalszczyźnie profesora dr. hab. Mariana Pokropka – wybitnego polskiego etnografa, badacza architektury i kultury materialnej regionów Polski i Europy, nagrodzonego wieloma tytułami i odznaczeniami, autora kilku książek i ponad 60 monografii. Jego wydana w 1979 r. książka „Wytwórczość i sztuka ludowa Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego” pozostaje do dziś jedną z najważniejszych i najlepszych publikacji o kulturze ludowej naszego regionu.

Spotkanie jest skierowane do środowiska regionalistów, muzealników, nauczycieli prowadzących edukację regionalną i wszystkich zainteresowanych kulturą ludową oraz sposobami jej przybliżania publiczności szerszej aniżeli tylko gronu specjalistów.


PROGRAM
Suwałki, sala kameralna ROKiS, ul. T. Noniewicza 71

10.00-10.15 – przywitanie uczestników i gości, słowo o programie sesji, przedstawienie prelegentów, Piotr Kuczek, ROKiS
10.15-11.00 – Prezentacja multimedialnej wystawy fotografii „Suwalszczyzna oczami profesora Mariana Pokropka” – Piotr Kuczek, ROKiS
11.00-11.45 – O specyfice krajobrazu kulturowego Suwalszczyzny w aspekcie kultury materialnej (architektura i wytwórczość ludowa) po półwieczu
– prof. dr hab. Marian Pokropek

11.45-12.00 – przerwa na kawę

12.00-12.45 – O wielokulturowym folklorze muzycznym Suwalszczyzny oraz odrębnościach tego folkloru od zewnętrznej tradycji litewskiej, podlaskiej i mazowieckiej – dr Gustaw Juzala, etnomuzykolog z Instytutu Etnologii i Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
12.45-13.30 – O tradycjach kulturowych mniejszości litewskiej na obszarach wokół Puńska i Sejn, Anastazja Sidor, etnograf, regionalistka, Puńsk

13.30-14.30 – przerwa na poczęstunek

14.30-16.00 – dyskusja: Czy i w jakim stopniu potrzebna jest mieszkańcom regionu wiarygodna kultura ludowa w XXI wieku?

16.00 – zakończenie sesji

ZGŁOSZENIA: informacja@rokis.suwalki.pl
Piotrek Kuczek, suwalski etnograf zaangażowany, zaprasza...

http://www.rokis.suwalki.pl/ckl/kompendium_kronika.htm

Brak komentarzy: