poniedziałek, 21 grudnia 2009

Warsztaty i zabawy na południu - Tratwa zaprasza

Zapraszamy was serdecznie do udziału w Karnawałowym Święcie Muzyki, które wydarzy się już na samym początku 2010 roku. Przedsięwzięcie to otworzy drugi rok projektu Serce Dzwonu – inicjatywy w całości poświęconej tradycyjnym praktykom muzycznych, które niegdyś tworzyły oś gromadzenia się wiejskich wspólnot.
Karnawałowe Święto Muzyki potrwa od 04 do 10 stycznia 2010 roku, wydarzy się w Przystałowicach Małych (Południowe Mazowsze) oraz kilku innych okolicznych wsiach kajockich.

Na Karnawałowe Święto Muzyki złożą się warsztaty poświęcone muzyce Kajockiej, obejmujące następujące możliwości:
- Ćwiczenia wdrażające i elementy tańca – to zajęcia stanowiące podstawę rozumienia i praktykowania tradycyjnej muzyki Południowego Mazowsza, dzięki koncentracji na elementach typowych dla muzyki tego regionu – polimetrii i rytmach nieparzystych, zajęcia te ułatwią czynne uczestnictwo w aktywnościach muzycznych – tańcach, hulańcach, graniu, bębnieniu, śpiewaniu.
- Muzyka instrumentalna dla zaciętych (skrzypce, harmonia, akordeon) – nauka klasycznych kajockich obereczków, mazureczków i poleczek, sposoby frazowania i ozdabiania, techniki wykonawcze. Wymogiem dla zaciętych jest posiadanie własnego instrumentu (ewentualnie innego niż wymienione) oraz umiejętność podstawowej jego obsługi przejawiająca się możnością powtórzenia melodii ze słuchu.
- Instrumenty dla mniej zaciętych (bęben, basy) – przedmiotem trudu będzie próba opanowania (pozornie) prostych rytmicznych instrumentów używanych w muzyce Południowego Mazowsza.
- Wyrywaski dla każdego – zajęcia poświęcone będą szczególnym formom wokalnym towarzyszącym tańcom i muzyce, wyśpiewywanym zazwyczaj w przypływie hulaszczej ochoty.

Zajęcia prowadzone będą ok. 6h dziennie przez pięć dni od wtorku do soboty. W ich trakcie pomocni okażą się: Janusz Prusinowski (Mława), Ewa Grochowska (Lublin), Maciej Żurek (Olsztyn), oraz Jan i Stefan Gaca (Przystałowice Małe), Zofia Kucharczyk, Marianna i Barbara Siwiec (Gałki Rusinowskie)
Na Karnawałowe Święto Muzyki złożą się również Zabawy Taneczne i Pograjki Domowe (kameralne zabawy taneczne organizowane w domach). Podczas tych spotkań uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję by spróbować swych muzykanckich, tanecznych, śpiewaczych sił podczas wspólnych hulańców z mieszkańcami okolicznych wiosek. Zorganizowane zostaną najpewniej 3 takie uciechy.

Na Karnawałowe Święto Muzyki złożą się również Lekcje Tradycji w dwóch miejscowych szkołach, do poprowadzenia których chcielibyśmy zaprosić również uczestników omawianych zdarzeń. Lekcje zainicjują roczne przedsięwzięcie pt. „Muzyka od Dziadków” w ramach którego młodzi mieszkańcy okolicznych wsi tworzyć będą Internetowe Archiwum lokalnych tradycji muzycznych.

Okoliczności i warunki organizacyjne:

  • Spotykamy się w szkole w Przystałowicach Małych w poniedziałek - 04.01.2010 (należy dotrzeć do godziny 18. Zajęcia trwają od wtorku do soboty, wyjeżdżamy w niedzielę – 10.01.2010
  • Należy wziąć ze sobą śpiwór i karimatkę, coś w rodzaju menażki lub blaszanego kubka i własne sztućce.
  • Koszt udziału w przedsięwzięciu wynosi 150 pln, opłata ta zawiera koszt udziału we wszystkich zajęciach warsztatowych, nocleg w szkole w Przystałowicach i jeden ciepły posiłek dziennie. W przypadku przyjazdu na krócej naliczamy dzienną opłatę w wysokości 30 pln.
  • Udział w przedsięwzięciu nie wymaga wcześniejszych doświadczeń z muzyką tradycyjną, a jedynie sumiennego przykładania się do zajęć warsztatowych i innych sytuacji przewidzianych w ramach przedsięwzięcia. Wyjątek od tej zasady stanowi udział w zajęciach muzyki instrumentalnej dla zaciętych, gdzie potrzebny będzie własny instrument i podstawowa umiejętność jego obsługi.
  • Na zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2009 w zgłoszeniu chęci udziału w przedsięwzięciu prosimy napisać czy będziecie mieli ze sobą instrument a jeśli już to jaki.
  • Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres keselycia@gmail.com tel: 601 63 45 47
  • Organizacja: Stowarzyszenie Tratwa, Gmina Rusinów

Brak komentarzy: