piątek, 17 grudnia 2010

Ludowa tradycja Suwalszczyzny – etnograficzne kompendium

promocja książki „Ludowe tradycje Suwalszczyzny”.
18 grudnia, o godz. 11.00
w Galerii PAcamera ROKiS, ul. T. Noniewicza 71, w Suwałkach

Książka „Ludowe tradycje Suwalszczyzny” to podsumowanie prac badawczych przeprowadzonych przez profesora Mariana Pokropka i zespół. Kompendium zamierza się przyczynić się do ochrony dziedzictwa kultury materialnej Suwalszczyzny, poprzez wykonanie rzetelnej dokumentacji i popularyzację jej efektów. Jednocześnie publikacja ta będzie najbardziej znaczącym historycznie (nie doraźnym) dorobkiem Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach.
W ramach rozszerzonego II wydania prof. Pokropek zamierza ukazać nie tylko stan przeszły ludowej tradycji regionu, ale także ciągłość istnienia wielokulturowej Suwalszczyzny aż po dzień dzisiejszy, ze sportretowaniem współczesnych najwybitniejszych twórców ludowych. Dodatkowy rozdział opisywać będzie folklor Suwalszczyzny w wersji niestylizowanej. Publikacji towarzyszyć będzie wkładka – resumé w jęz. angielskim i litewskim. Częścią drugiego wydania będzie dołączona płyty CD zawierająca reprezentatywne przykłady folkloru muzycznego regionu.

Planowany zakres poszerzenia merytorycznego:
Poszerzenie informacji o tożsamości kulturowej Suwalszczyzny.
Przyrost wiedzy etnograficznej nt. regionu w latach 1979-2009.
W stosunku do wydania z 1979 r. - wielokrotne zwiększenie materiału ilustracyjnego w projektowanej książce,
Porównanie i rozróżnienie między sztuką ludową Suwalszczyzny i regionów ościennych: północnego Podlasia, północno-wschodniego Mazowsza, północno-zachodniej Białorusi, południowo-zachodniej Litwy oraz wschodnich Mazur.
Poszerzenie informacji nt. rzeźby ludowej i malarstwa oraz przydrożnych krzyży i kapliczek (oddzielny rozdział nt. architektury sakralnej).
Najwybitniejsi twórcy regionu z lat 1970-2009 (biogramy oraz ilustracje ich prac).
Zaktualizowana i poszerzona bibliografia.

Brak komentarzy: