piątek, 1 kwietnia 2011

Komentarz dr. inż Wojciechowskiego do poniższego artykułu

Podaje się, że wpływy do gminy od jednego wiatraka 2 MW wynoszą 60 000 zł/rok  i obejmują podatek od budowli (fundament + wieża), użyteczności przesyłu (linie elektroenergetyczne), użyteczności komunikacji (dróg na polach), wpływu do kasy gminy podatku od gruntu przemyslowego i podatku od kwoty dzierzawy.
Niech kwota dzierżawy wynosi  od wiatraka 10 000 zl, wiatrak jak deweloperzy twierdzą zajmuje z drogą wokół wiatraka 30 x 30 = 900 m2. Rolnik zapłaci podatek od gruntu przemyslowego  ok 700 zl/rok, od kwoty  10000 podatek VAT(CIT) ok 2300 zl. Ponieważ dochód już od jednego wiatraka jest wyższy  niż najniższa
kwota opodatkowania, rolnik który wydzierżawia grunt musi założyć dzialalność gospodarczą i od kwoty 10000 zl , zaplaci prawie 4000 zł ZUS.

Czyli do gminy 3000 zl , a do ZUS 4000 zl. Zostają mu 3000 zł  , musi w zimie odśnieżać drogi do wiatraka , oraz caly rok utrzymywać  drogę, również rowy jeśli są przy drodze. 
 Podatek za służebność gruntu dla linii i dróg, to ok. 3000 zl. Czyli podatek od budowli i wieży wynosi  60000 - 3000 - 3000 = 54 000 zl. Te 54 000 zl stanowią do 2 % od wartości wieży i fundamentów, czyli wartość fundamentu i wieży wynosi  54000 : 0,02 = 2700000 zl. 
W opracowaniu energetyka wiatrowa 2010 podaje się że 1 kW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych kosztuje 6920 zl. Zatem wiatrak o mocy 2 MW kosztuje 13 840 000 zł. Czyli fundament i wieża stanowią 2700 000 : 13 840 000 = 19,5%, a w specyfikacji kosztów: fundament i wieża to ok. 10 % , czyli wpływy podatku od budowli to do 2% od  13 840 000 zł czyli ok. 28 000 zł  , zatem  łącznie do gminy wpłynie  28 000 + 3000 + 3000 = 34 000 od wiatraka 2 MW.

Należy tu jeszcze zwrocić uwagę na nastepujacy fakt.
Otóż gminy są przekonane , ze wartość fundamentu i wieży  i ich amortyzacja rozłożona jest na okres eksploatacji wiatraka np. 20 lat i podatek od wartości fundamentu i wieży, zwracam uwagę od wartości fundamentu i wieży, co również w Krotoszycach  podniósł na spotkaniu deweloper niemiecki Pan Zathaei.  
W drugim roku wartość fundamentu i wieży wynosi tak obliczana 19/20 pierwotnej wartości.  I tu deweloper niemiecki powiedział, że jest to źle liczone. Trzeba obliczać inaczej, a mianowicie  środki wyłożone na fundament i wieże spłaca się w okresie  6 - 7 lat, w ósmym roku wartość fundamentu i wieży wynosi zero bo jest spłacona i nie płaci się już podatku od budowli !!!!!!!!!!!!!!  
Czy gminy o tym wiedzą, myślą że podatek od budowli będzie wpływał do kasy gminy przez te 20 lat eksploatacji wiatraka. Kolejny szwindel czyniony przez deweloperów i inwestorów.

A teraz się również okazuje, że jeśli  są wpływy do gminy i powodują przekroczenie średniej  to cofa sie dotacje dla gminy, okazuje się , że są prawie w wysokości wpływu od wiatraków. W gminach zaczynają robić bilans zysków i strat , który powinien być rzetelnie zrobiony już na początku pakowania się w wiatraki .

dr inż. Henryk Wojciechowski, ekspert od elektrowni
wiatrowych

Brak komentarzy: