piątek, 15 marca 2013

Razem dla przyszłości Suwalszczyzny. Perspektywy rozwoju subregionów.

Łączność ponadregionalna 
Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. 
W trakcie konferencji zaprezentowane zostały dokumenty strategiczne na lata 2014-2020. Przedstawiono plany rozwoju regionu, miast i gmin.  Pojawia się zapis o strategii  " Ponadregionalnej " czyli uczestnicy konferencji mówili o pogłębieniu korporacji społeczno-gospodarczej   północnej części województwa podlaskiego ze wschodnią częścią województwa mazursko-warmińskiego.  
Ełk Gołdap i Olecko blisko Suwałk Augustowa i Sejn. 
To jest nowina i szansa. Suwalszczyzna i Mazury często nas mylą :) 

Organizatorzy: Marszałek województwa Jarosław Dworzański i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.


Konferencja „Razem dla przyszłości Suwalszczyzny”14 marca 2013 r.,  godz. 10.00
Program konferencji:
10.00-10.10 Uroczyste otwarcie konferencji –  Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałki
10.10-10.30 Razem dla przyszłości Suwalszczyzny –  Jarosław Zygmunt Dworzański, Marszałek Województwa Podlaskiego
10.30-11.00 Uwarunkowania rozwoju regionów, subregionów i miast w świetle strategicznych dokumentów krajowych i europejskich – Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
11.00-11.30 Perspektywy rozwoju ośrodków subregionalnych w kontekście aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 – prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
12.00-12.20 Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Ełku, Gołdapi i Olecka –  Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
12.20-12.40 Wprowadzenie do panelu –  Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
12.40-13.40 Panel dyskusyjny „Rozwój gospodarczy subregionu suwalskiego”
Uczestnicy:1. Daniel Górski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
2. Łukasz Kurzyna, Zastępca Prezydenta Suwałk
3. Elżbieta Niedziejko, Prezes Zarządu Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej
4. Benedykt Kozłowski, Prezes Zarządu Balt-Yacht Augustów
5. Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
6. Henryk Owsiejew, Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow Suwałki
7. Tadeusz Chołko, Wójt Gminy Suwałki

13.40-13.50 Podsumowanie panelu –  prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Brak komentarzy: