czwartek, 18 lutego 2010

Piękna Polka

Niedaleko od klasztoru podominikańskiego i byłego instytutu księży demerytów w Liszkowie (od r.1836 do 1850) w guberni augustowskiej, na górze nad Niemnem są zawaliska, a wpośród nich zabytki wyniosłej wierzy. Podanie mówi, że przed laty przybyli tu dwaj rycerze nieznani, okuci w ciężkie zbroje, i na wyniosłym brzegu stoczywszy z sobą bój krwawy, obadwaj polegli. Wieść niesie, że z dalekich stron Litwy sprowadziła ich tu zazdrość o piękne oczy Polki i do boju i śmierci przywiodła. Na mogile ich tu usypanej, osłonięta cieniami nocy, przez długie lata klękała biała jakaś postać, objawiając żale swoje jękami: może to była matka, może siostra, a może ta sama Polka , której błękitne oko stało się dla dwóch bohaterów trucizną.

Skrót legendy "Piękna Polka" z powiatu Sejneńskiego zanotowana i wydana w - "Gazeta Warszawska" 1857 rok nr. 205

Brak komentarzy: