poniedziałek, 19 listopada 2012

Przewodniczący odpowiada, w dniu 15 listopada 2012


Treść pisma :

Do Rady Gminy KrasnopolDomagamy się : zaniechania wszelkich działań związanych z instalowaniem wiatraków i ferm wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW. na terenie Gminy Krasnopol.
Lokalizowanie i budowa tego typu instalacji i inwestycji na terenie Gminy Krasnopol przyczyni się do powstania nieodwracalnych szkód dla społeczności lokalnej jak i środowiska w którym żyjemy. Firmy deweloperskie zabiegające o zezwolenia budowlane nie przyniosą żadnych korzyści, przyczynią się natomiast do powstania ogromnych szkód :
- zdewastowania naturalnego krajobrazu przyrodniczo kulturowego.
- zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców oraz zwierząt.
- zagrożenie wyludnienia trenów wokół ferm wiatrowych.
- zagrożenie spadku dochodów mieszkańców z tytułu prowadzonych inwestycji rolniczych i turystycznych.
- zagrożenia spadków dochodów budżetu Gminy Krasnopol.
- zagrożenie spadków wartości gruntów na terenie Gminy Krasnopol.
- pogłębienie problemów społecznych i ekonomicznych społeczności lokalnej.
Nie możemy być obojętni wobec tych zgorzeń, mówimy stanowcze NIE ! Chcemy ocalić unikalne walory naszej ziemi i przyszłym pokoleniom pozostawić  szanse rozwoju w nie zdegradowanym ekosystemie. Stanowisko nasze nie jest odosobnione. W krajach nowoczesnych i cywilizowanych odchodzi się od lokalizowania tego typu inwestycji tzw. „ wiatrakowych”  na terenach rekreacyjnych i przyrodniczo cennych dla całej gospodarki narodowej.
Dla przykładu i w uzasadnieniu  w załącznikach literatura do wglądu.
Do wiadomości i podjęcia działań:

Pismo i protest dotyczy Obwieszczenia Wójta Gminy Krasnopol w w sprawie:
 przystąpienia do z m i a n y Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY KRASNOPOL


Brak komentarzy: