wtorek, 6 listopada 2012

Czy BIP Krasnopol kłamie ?

To są  plany czy białe plamy?  Czy  plan jest udawany  ?  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2012r. w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Krasnopolu przy ul. Maja 1, o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krasnopol z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2012 r.OBWIESZCZENIA Wójta  Gminy Krasnopol -Józefa Ryszard Stankiewicz
w sprawie zawiadomienistron postępowania poprzez publiczne ogłoszenie polegającego na :


1.,,,budowa farmy wiatrowej „Linówek na działkach nr geod 42, 5, 60/1, 63, 77, 85/1, 80/3, 168 w miejscowości Linówek, gmina Krasnopol ,,,.

2.,,, budowa farmy wiatrowej „Boksze Nowe na działkach nr geod 3, 6/2, 98, 101, 70, 71/1, 86, 96/2 w miejscowości Boksze Nowe, gmina Krasnopol,,,

3.,,,  budowa farmy wiatrowej „Orlinek” na działkach nr geod 137, 118/1, 143, 11, 130, 125, 117/1, 140, 132, 133 w miejscowości Orlinek, gmina Krasnopol,,,

4. oraz ,,,  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Piotrowa Dąbrowa, Jegliniec, Wysoka Góra, Żubronajcie, Krasnopol, Czarna Buchta w Gminie Krasnopol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,,,Brak komentarzy: