środa, 12 grudnia 2007

O Kamieniu - słowa


cd. wrześniowej powiastki Jerzego wklejony


Kamień

Nazwa pochodzi od indoeuropejskiego słowa - kamen, starosłowiańskiego - kamy.
Na Kaszubach do dziś używane jest określenie - kam.
kamor,głaz, skała,kamyk,kamuczek,kamyczek,kamuszek,kamiuszek,

W kulturach najstarszych: uważany był za kość Matki-Ziemi(Grecki mit o Pyrrze i Deukalionie. Później przyjęto iż kamienie są poczęte w ziemi, dojrzewają i rosną we wnętrznościach po czym ukazują się na powierzchni, kamienie rodzą się z Ziemi. W Starym Testamencie kamień jest symbolem Boga jako twierdzy i miejsca ucieczki Jego ludu. W Nowym Testamencie kamieniem węgielnym, którym łączy niebo i ziemię, jest nazwany Chrystus. Ten kamień dźwiga budowlę duchową i jest jej zwrotnikiem. Kościół tworzą wszyscy wierni- żywe kamienie, nad którymi góruje św. Piotr czyli Skała, nad którym Chrystus zbudował swój Kościół. Równocześnie w Biblii kamień jest obrazem tego, co pozbawione życia, czucia , jest ciężkie. Kamień może być też jednak bronią przeciwko złu. Alchemicy poszukiwali kamienia filozoficznego, za pomocą którego można przezwyciężyć czas i obowiązujące w nim prawa fizyczne. Obecnie używa sie potocznej nazwy - Krzemowa Dolina w odniesieniu do miejsca powstanie potęgi informatyki oraz internetu.

W kulturze i polszczyźnie ludowej : istnieje przekonanie iż kamień znajduje się na granicy światów poza miejscem zamieszkania człowieka, symbolizuje środek świata i miejsce przejścia z jednego świata(stanu) do drugiego. W kulturach tradycyjnych kamień nie bywał obiektem kultu, był jednak obiektem czci. Cześć oddawano nie kamieniowi jako takiemu, lecz temu, co on wyobrażał - sacrum. Poprzez kamień następowała hierofania i teofania, podobnie jak drzewo kosmiczne. Był on żywy i martwy jednocześnie. Był tym, co otwierało i zamykało oraz oddzielało rzeczywistość. Na słowiańszczyźnie częściej niż gdzie indziej kamień bywa wiązany ze złymi duchami, diabłem. W słowiańskich mitach kosmogonicznych diabeł współdziała z Bogiem w tworzeniu ziemi i kamieni. Kamień bywa przeciwstawiany wodzie - Niechaj kamiynia leżać a wody bieżeć, człowiekowi - Serce jak kamień,
Autor:Jerzy

A ja od siebie jeszcze jeden kamyk do tej Kruszni dorzucę

fot. Piotrz

Brak komentarzy: